Kontrola kapitala će biti ukinuta 1. oktobra

Kontrola kapitala će biti ukinuta 1. oktobra

Prema informacijama koje su ovih dana u opticaju, Grčka bi do 1. oktobra trebala ukinuti sve mjere kontrole kapitala. Finansijski uslovi dozvoljavaju da se pređe na ovaj poslednji korak, nakon više od četiri godine od uvođenja kontrola u junu 2015. Juče je objavljeno da su privatni depoziti u junu porasli za više od 1.766 milijardi evra, sa vlasništvom dionica 136,9 milijardi evra.

Ukidanje najnovijih ograničenja dolazi 1. oktobra, zajedno sa konsultacijama sa poveriocima koje se očekuju u Atini sredinom septembra. Cilj konsultacijaje priprema četvrtog poboljšanog izveštaja o nadzoru, sa fokusom na pripremu budžeta za narednu godinu i odobravanje smanjenja poreza.

Važno je napomenuti da su ograničenja u velikoj meri ukinuta, jer nema provera domaćih depozita i transakcija pravnih lica u inostranstvu do 100.000 eura. Potpuno ukidanje će ukloniti i preostala ograničenja za transfer sredstava fizičkim i pravnim licima. Banka Grčke procenjuje da ne postoji samo rizik od novog trenda odlaska kapitala u inostranstvo, već upravo suprotno.

Osim toga, procenjuje se da će za povratak na investicioni nivo, koji je prvenstveno od interesa za vladu, Grčka trebati najmanje jednu godinu. Prognoze kažu da će se to dogoditi u drugoj polovini 2020. godine, s obzirom da je zemlja još uvijek 5 nivoa udaljena od toga. Naravno, uklanjanje kontrola kapitala je samo jedan od mnogih faktora za procenu kompanija. Očekuje se da u petak, 2. avgusta, Fitch napravi sledeću procenu.

Nadogradnja na investicioni nivo je takođe interesantna s obzirom na očekivano novo kvantitativno ublažavanje od strane Evropske centralne banke, od koje su grčke obveznice trenutno blokirane./ibna