Kontrola naoružanja, zemlje zapadnog Balkana sastale se u Sarajevu

Kontrola naoružanja, zemlje zapadnog Balkana sastale se u Sarajevu

Prvi regionalni koordinacioni sastanak za mapu puta za održivo rešenje ilegalnog posedovanja, zloupotrebe i trgovine lakim malokalibarskim naoružanjem (SALV) i municije na zapadnom Balkanu do 2024. godine (Roadmap) održan je 28. maja 2019. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Nakon lokalnih koordinacionih sastanaka koji su održani u Beogradu, Podgorici, Prištini, Sarajevu, Skoplju i Tirani, više od 90 učesnika, predstavnika SALV komisija na zapadnom Balkanu, međunarodnih organizacija koje se bave kontrolom naoružanja u regionu i donatora, okupili su se u Sarajevu na prvom regionalno koordinacionom sastanku Mape puta. Među učesnicima su bili predstavnici vlada zemalja zapadnog Balkana; predstavnici Nemačke, Francuske, Evropske unije, Švedske, Norveške i Ujedinjenog Kraljevstva; predstavnici Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Kancelarije Ujedinjenih nacija za droge i kriminal, kao i predstavnici drugih međunarodnih organizacija, uključujući Organizaciju za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), Organizaciju Severnoatlantskog ugovora (NATO), EUROPOL, EMPACT, Organizacije za kontrolu lakog naoružanja, Nacionalne balističke obaveštajne službe (NABIS), Vojnih snaga Evropske unije (EUFOR), ITF Unapređenje bezbednosti (ITF) i Regionalnog centra za podršku verifikaciji i implementaciji kontrole naoružanja (RACVIAC).

Ključne izjave funkcionera prisutnih na događaju:

  1. E. Lars-Gunnar Vigemark, Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Specijalni predstavnik EU u BiH

“Mapa puta je rezultat dugoročnog i kontinuiranog napora regiona. Bezbednosna pitanja su srž procesa pristupanja EU i samo kroz sistematsko održivo rešenje možemo se suprotstaviti pretnjama nezakonite trgovine SALV-om.“

Marcus Bleinroth, Direktor Odelenja za kontrolu konvencionalnog naoružanja, Savezno ministarstvo spoljnih poslova, Nemačka

„Želio bih čestitati regionu na tome što je postigao usvajanjem Mape puta. Razvili ste veoma jasne ciljeve sa konkretnim vremenskim rokovima i 14 ključnih indikatora učinka (KPI) u mapi, i ovo je jedinstven primer, koji Nemačka u potpunosti podržava.“

Nj. E. Žan-Klod Brunet, ambasador Francuske imenovan za borbu protiv tranzicionog kriminala i borbu protiv nezakonite trgovine SALV-om

“Pet meseci nakon pariškog ministarskog sastanka kojim su predsedavali francuski i nemački ministri spoljnih poslova JL Le Drian i H. Maas, želio bih pohvaliti komisije za SALV i partnere za njihov predani rad i doprinos. Imamo veliku odgovornost prema našem narodu za sigurniji i sigurniji region Zapadnog Balkana i Evropu; možete računati na francusku podršku, napore i stalnu posvećenost ovoj važnoj inicijativi.”

Mapu puta su razvile vlasti Zapadnog Balkana uz tehničku podršku SEESAC-a, pod pokroviteljstvom vlada Nemačke i Francuske i uz podršku Evropske unije (EU) i svih drugih relevantnih aktera. Usvojene su od strane lidera regiona na londonskom samitu u julu 2018. u prisustvu lidera EU. Planom je predviđeno da Zapadni Balkan bude bezbedniji region i izvor bezbednosti, u kojem postoje sveobuhvatni i održivi mehanizmi, potpuno usklađeni sa Evropskom unijom i drugim međunarodnim standardima, kako bi identifikovali, sprečili, krivično gonili i kontrolisali ilegalno posedovanje, zloupotrebe i trgovine vatrenim oružjem, municijom i eksplozivom.

Sveobuhvatni cilj regionalnih koordinacionih sastanaka je da se razmotri napredak, izazovi i potrebe u skladu sa specifičnim ciljevima Mape puta, da se diskutuje o doprinosima međunarodnih organizacija koje se bave kontrolom naoružanja u regionu i donatorskom podrškom u borbi protiv proliferacije i nezakonitog delovanja, trgovine malim i lakim naoružanjem, u okviru Mape puta. Okvir za izveštavanje zasnovan na ključnim pokazateljima učinka iz Mape puta predstavljen je na regionalnom sastanku.