Kosovo: Američka ambasada odustala od praćenja izbora za glavnog tužioca

Kosovo: Američka ambasada odustala od praćenja izbora za glavnog tužioca

Ambasada Sjedinjenih Država u Prištini oštro je reagovala na proces izbora novih članova u kosovskom Generalnom tužilaštvu i državnog tužioca.

U saopštenju američke ambasade piše da je postupak izbora prekinut zbog nedostatka transparentnosti, jer je došlo do sukoba interesa. Kao rezultat takve situacije, američka ambasada je najavila da neće nastaviti da nadgleda takav proces.

U saopštenju američke ambasade u Prištini posebno se navodi sledeće:

„Godinama je ambasada SAD igrala ulogu nadgledanja i mentorstva u procesima izbora novih članova Tužilačkog saveta Kosova (KZK) i izbora glavnih tužilaca. Nažalost, verujemo da su ovi procesi u osnovi prekinuti. Njima nedostaje transparentnost i izloženi su sve većem sukobu interesa. Budući da bi se dalje učešće ambasade moglo pogrešno protumačiti kao odobravanje ovog lošeg sistema, mi u tome više nećemo učestvovati. Tužioci bi trebali biti izabrani na osnovu njihovih kvalifikacija, a ne političke pripadnosti ili veza.

Promene pravnog okvira na kojima se zasniva KZK potrebne su da bi se vratila transparentnost i pravičnost ovog sistema. Stoga pozivamo sve strane da podrže napore ministra pravde da odmah izvrši funkcionalni pregled“.