Kosovo: Crni dani za privredu

Kosovo: Crni dani za privredu

Kosovska privreda prolazi kroz najdublju krizu u posleratnom periodu, u kojem se ni privrednici ni državne institucije nikada nisu suočili sa ovakim problemima, pri čemu je pandemija COVID-19 glavni izvor ove krize.

Očekuje se da će ove godine, kao rezultat pandemije COVID-19, na Kosovu biti zatvoreno oko 5.000 kompanija.

Do sada je, prema podacima Agenicje za statistiku, od aprila do juna zvanično zatvoreno 150 kompanija, a u proseku se zatvaraju dve kompanije dnevno.

Međutim, ove statistike nisu realne. Prema predsedniku Kosovskog poslovnog saveza, Agimu Shahiniju, u stvari je broj zatvorenih preduzeća 10 puta veći od broja koji državni organi spominju u svojim statistikama.

“Statistički podaci koje objavljuju državne institucije odnose se na one koje su zvanično zatvorene i 10 puta su manje od onih koje su prekinule svoje aktivnosti i mesecima ne stvaraju prihod za državu”, kaže Shahini.

Prema njegovim rečima, sektori koji se zbog pandemije zatvaraju uglavnom su kompanije koje se bave transportom, ugostiteljstvom, turizmom, kao i prerađivačke i uslužne kompanije.

Biznis alijansa procenjuje da će ove godine velikibroj kompanija biti zatvoren. Zatvaranje preduzeća na Kosovu je veoma teško i mnoge kompanije su prekinule poslovanje i nisu poštovale procedure kako bi ga zvanično zatvorile. Stoga Savez procenjuje da će, ukoliko se ovaj trend nastavi do kraja godine, više od pet hiljada kompanija zatvoriti vrata i to je veoma zabrinjavajuće za zemlju i institucije zemlje, naglašava Agim Shahini.

Privredna komora Kosova je takođe veoma zabrinuta zbog kontinuiranog pada broja preduzeća, koji dolazi kao rezultat sve većih poteškoća poslovanja na Kosovu.

„Privredna komora je zabrinuta zbog nedostatka neposrednih reakcija institucija zemlje u skladu sa postupkom drugih evropskih zemalja i zemalja u regionu. Ova situacija je dovela do smanjenja broja kompanija i povećanja nezaposlenosti, što je već izuzetno visoko u poređenju sa brojem radno sposobnih stanovnika“, rekao je predsednik SOO Skender Krasniqi.

Krasniqi je izrazio veliku zabrinutost zbog nedostatka reakcija Parlamenta i Vlade, što će, prema njegovim rečima, izazvati više katastrofe od globalne pandemije.

„VET je više puta pozvao i Parlament i Vladu da se probude iz dubokog sna i neznanja o situaciji i da brzo reaguju i shodno potrebama preduzeća, u suprotnom će katastrofa biti velika“, nastavio je Krasniki.

Prema  statističkom izveštaju o ekonomskom poslovanju na Kosovu za drugi kvartal, u periodu od aprila do juna 2020. godine zatvoreno je 146 preduzeća, a najveći broj je bio u glavnom gradu Prištini sa 25, a sledi Prizren sa 22 kompanije. Većina kompanija koje su obustavile  poslovanje bave se veleprodajom i maloprodajom, popravkom motornih vozila i motocikala./ibna