Kosovo: Korupcija trajna kategorija, navode organizacije civilnog društva

Kosovo: Korupcija trajna kategorija, navode organizacije civilnog društva

U izveštaju organizacija civilnog društva (CSO), kaže se da se Kosovo i dalje suočava sa problemima korupcije, a pravosuđe ne pokazuje spremnost da promeni situaciju. Prema izveštaju, Kosovo je veoma korumpirana zemlja. Jedan od razloga je institucionalni okvir, koji ostaje „neadekvatan i slab zbog preklapanja mandata i nedovoljne koordinacije“.

Izveštaj se poziva na slučaj četvorice bivših ministara vlade Besima Bećaja, Mimoze Kusari Lule, Dardana Gašija i Nenada Rašića i 15 zvaničnika zbog zloupotrebe položaja u vezi sa privatizacijom kosovske energetske kompanije.

„Još jedan problem u borbi protiv korupcije je selektivni pristup sudija u slučajevima korupcije koji uključuju visoke zvaničnike, što je suprotno pravu na pravično suđenje i jednak tretman lica prema zakonu. Drugi su optuženi i gonjeni za inferiorna krivična dela korupcije. Generalno, većina ljudi optuženih za korupciju završava sa kaznama, ali to nije slučaj kada su visoki zvaničnici optuženi za korupciju“, navodi se u izveštaju.

Izveštaj podstiče kosovsku vladu da pokaže zdravo liderstvo, sposobnost planiranja unapred i spremnost da dodeli dovoljno sredstava za borbu protiv korupcije. / Ibna