Kosovo: Ministar poljoprivrede održao sastanak o rezervama pšenice i brašna

Kosovo: Ministar poljoprivrede održao sastanak o rezervama pšenice i brašna

Zamenik ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja u Vladi Kosova, Besian Mustafa, sastao se danas sa predstavnicima Sindikata “Union Mill” i mreže trgovaca kako bi razgovarali o rezervama pšenice i brašna na Kosovu u vanrednom stanju proglašenom zbog COVID-19.

„Nastavićemo da koordiniramo tako da Vlada, poljoprivrednici, mlinovi za brašno i trgovci na malo, pod ovim uslovima, mogu da dobiju najpovoljnije uslove za potpuno postizanje tri cilja: obezbeđivanje dovoljnih količina brašna i pristupačnih cena za naše građane; zaštita i podrška poljoprivrednika i podrška lokalnim proizvođačima“, objasnio je Mustafa.

Sa svoje strane, Udruženje trgovaca i Udruženje mlinara uverili su ministra da na Kosovu trenutno postoji dovoljna količina pšenice i brašna za potrebe redovne potrošnje.

Kosovsko ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja je u stalnom kontaktu i koordinaciji sa javnim i privatnim organizacijama kako bi se obezbedio nesmetan kontinuitet u snabdevanju sirovinama i hranom kako za građane, tako i za stoku i živinu. / ibna