Kosovo obeležava 11. godišnjicu Ustava

Kosovo obeležava 11. godišnjicu Ustava

Pre 11 godina, dva meseca nakon proglašenja nezavisnosti, Parlament Kosova je ratifikovao Ustav zemlje, koji je stupio na snagu 15. juna 2008. godine.

Ustav je najvažniji pravni dokument koji garantuje osnovna prava i slobode za građane ove zemlje.

Ustav definiše Kosovo kao sekularnu državu. Ovaj dokument ima 14 poglavlja i 162 članka.

Povodom 11. godišnjice, premijer Kosova, Ramush Haradinaj, je rekao da je Ustav tu da podrži prava građana ove zemlje.

“Građani Kosova napisali su poglavlja modernog Ustava. Pre 11 godina Kosovo je postalo nezavisna i suverena država, vođena liberalnim idejama i zapadnim principima “, rekao je Haradinaj.

Vođa Demokratske lige Kosova, Isa Mustafa rekao je da je 9. april jedan od najvažnijih dana za Kosovo.

Prema njegovim rečima, Kosovo se 9. aprila 2008. godine poravnalo sa mnogim drugim razvijenim zemljama koje su u svoje ustave uvrstile ljudska prava, mir i demokratske vrednosti.

Kosovo je 1974. godine imalo drugačiji Ustav. Taj ustav je omogućio zemlji najveću organizacionu nezavisnost kao deo bivše Jugoslavije.

Uprkos prigovoru Srbije, Kosovo je proglasilo nezavisnost 2. jula 1990. godine, a 7. septembra parlament je takođe ratifikovao Ustav Republike Kosovo.

U to vreme, Kosovo i njegov Ustav nisu priznati od strane međunarodne zajednice./ibna/