Kosovo: Ustavni sud proglasio odluku o policijskom času neprihvatljivom

Kosovo: Ustavni sud proglasio odluku o policijskom času neprihvatljivom

Ustavni sud Kosova odbacio je kao neprihvatljivu odluku Vlade da uvede policijski čas zbog epidemije koronavirusa.

Ustavni sud je odgovorio predsedniku Kosova, Hashimu Thaciju, koji je osporio odluku Vlade donesenu 23. marta 2020. godine da građanima nametne ograničenje kretanja kako bi se obuzdalo dalje širenje koronavirusa.

Thaci je tvrdio da je odluka Kurtijeve Vlade neustavna, te je stoga podnio žalbu Ustavnom sudu za tumačenje.

Sud je presudio da Vladina odluka od 23. marta 2020. godine nije u skladu sa članom 55 Ustava (Ograničenja osnovnih prava i sloboda). Sud je objasnio da Vlada odlukama ne može ograničiti osnovna prava. Ograničenja u osnovnim pravima građana mogu se ostvariti samo uz saglasnost Parlamenta posebnim zakonom. Prema Ustavnom sudu, rok za poništavanje odluke je 13. april.

Pitanje upravljanja koronavirusnom epidemijom rezultiralo je kolapsom Kurtijeve Vlade nakon izglasavanja nepoverenja nakon predloga DSK, partnera u koalicionoj Vladi.

Albin Kurti razrešio je ministra unutrašnjih poslova Agima Veliua, visokog funkcionera DSK-a, pod optužbom da je razgovarao sa predsednikom Hashimom Thacijem i pristao na proglašavanje vanrednog stanja na Kosovu, koje je zahtevao Thaci. Kurti nije podržao predsednikov predlog, napominjući da toj zemlji nije potrebno vanredno stanje, jer je Vlada bila spremna da obuzda koronavirusnu krizu. Mogućnost proglašenja vanrednog stanja omogućila bi predsedniku Thaciju dodatna ovlašćenja da se izbori sa situacijom, što Albin Kurti očigledno nije želeo. / ibna