Kosovo: Visoki funkcioneri izbegavaju kažnjavanje za prekršaje povezane sa korupcijom

Kosovo: Visoki funkcioneri izbegavaju kažnjavanje za prekršaje povezane sa korupcijom

Do decembra 2015, pravosudne institucije na Kosovu su vodile 51 slučaj protiv 372 osoba zbog optužbi za korupciju i organizovani kriminal.

Međutim, na osnovu izveštaja koji je objavio Kosovski Institut za pravosuđe, samo 15 od ovih slučajeva je procesuirano do maja ove godine i nijedan od njih nije uključivao nekog visokog funkcionera.

Ovi slučajevi su se odnosili na kriterijume koje je postavila Evropska unija u vezi sa procesom liberalizacije viznog režima.

Ehat Miftaraj iz ovog instituta kaže da neuspeh u kažnjavanju visokih funkcionera zatvorskim kaznama koji su uključeni u korupciju i dalje predstavlja veliki izazov.

“Na osnovu našeg istraživanja, nijedan funkcioner visokog profila nije upućen u zatvor, niti je oduzeta imovinska korist od kriminala. To sugeriše da pravosudni sistem nije dovoljno efikasan”, rekao je on.

Medina Kadriu, istraživač ovog instituta, kaže da je od decembra 2015. godine istražen 51 slučaj protiv 372 osobe.

“Iako su ti slučajevi trebali imati prioritet, naš institut je primetio da su u 90% njih sudije prekoračile zakonske rokove”.

Analitičari u Prištini kažu da bi prepreke u borbi protiv korupcije mogle da naruše proces liberalizacije viznog režima i pristupanje Kosova međunarodnim organizacijama.

Korupcija među visokim funkcionerima na Kosovu i dalje ostaje izazov koji uništava demokratiju i usporava ekonomski razvoj u zemlji. / ibna /