Kosovo: Vlada odobrila nacrt budžeta za 2021. godinu

Kosovo: Vlada odobrila nacrt budžeta za 2021. godinu

U petak je kosovska Vlada ratifikovala nacrt budžeta za 2021. godinu od ukupno 2,4 milijarde evra, što je smanjenje od skoro 200 miliona evra u poređenju sa budžetom za 2020. godinu.

Ministar finansija Hikmete Bajrami rekla je da je budžet za 2021. godinu sastavljen sa velikom neizvesnošću zbog pandemije COVID-19, dodajući da je fokus bio na ekonomskom oporavku. Nakon kritika iz nekih ministarstava zbog smanjenja budžeta, Bajrami je rekla da, zbog pandemije COVID-19, Ministarstvo finansija nije moglo da udovolji svim zahtevima ministarstava. Na sastanka Vlade u petak nije bio prisutan samo jedan od ministara. Nacrt zakona o budžetu biće podnet Parlamentu na konačno usvajanje. / ibna