Kosovo: Zloupotreba dece u izbornoj kampanji

Kosovo: Zloupotreba dece u izbornoj kampanji

Organizacije za ljudska prava na Kosovu pozivaju političke stranke da izbegavaju uključivanje dece u izbornu kampanju koja bi trebala da počne polovinom sledeće nedelje.

Zloupotreba maloletnika u kampanjama političkih partija izričito je zabranjena kosovskim zakonima, ali stručnjaci kažu da je to etičko pitanje.

Narodni pravobranilac Ilmi Jashari pozvao je političke subjekte da se suzdrže od ovog fenomena, za koju smatra da je uznemirujuća.

„Političkim strankama treba zabraniti iskorištavanje dece u političkim kampanjama. To se navodi i važećim zakonima koji se moraju poštovati “, rekao je on.

Korištenje dece u izborne svrhe je želja nekih partija, kaže Bukureza Surduli iz Koalicije nevladinih organizacija za zaštitu dece.

“Uključivanje djece u kampanju ih boli jer ih otuđuje od škole i obrazovanja, a i politizuje ih”, rekla je ona.

Organizacije za dečija prava kažu da prava deteta treba da budu uključena u programe političkih partija i da se moraju naći mehanizmi koji ih poštuju.

Koalicija nevladinih organizacija za zaštitu dece zahteva da Ministarstvo prosvete ne dozvoli da se ometa nastavni proces tokom predizborne kampanje.

Takođe je potrebno da elektronski i štampani mediji koji pokrivaju izborne kampanje aktivno učestvuju u objavljivanju slučajeva gde se deca koriste u izborne svrhe tokom izborne kampanje ./ibna