Kosovske bezbednosne snage institucija sa naviše povere

Kosovske bezbednosne snage institucija sa naviše povere

Kosovski centar za bezbednosne studije (KCSS) objavio je u ponedeljak deveto izdanje Kosovskog bezbednosnog barometra, pokazujući da Kosovske bezbednosne snage (BSK) i dalje uživaju najviše poverenja od svih bezbednosnih institucija na Kosovu.

Kosovski bezbednosni barometar (KSB) je prepoznatljivo sredstvo kroz koje Kosovski centar za bezbednosne studije (KCSS) meri javnu percepciju na Kosovu. KCSS u svom izveštaju u ovom izdanju Kosovskog bezbednosnog barometra kaže da se bezbednosnim institucijama i dalje veruje više nego pravnim i centralnim. Institucije pravde (sudovi i tužilaštvo) i dalje uživaju niže poverenje od bezbednosnih institucija. Nadalje, rezultati za 2019. godinu pokazuju da u odnosu na prethodnu godinu dolazi do pada poverenja javnosti u institucije vladavine zakona.

Kosovskim snagama bezbednosti i dalje se najviše veruje od svih institucija merenih u ovom izdanju Barometra. Prema izveštaju, slično kao i prethodne godine, muškarci su prijavili veće poverenje prema Kosovskim snagama bezbednosti od žena. Uprkos padu od dva procenta, većina ispitanika (59%) je izrazila poverenje u policiju Kosova.

Kosovski bezbednosni barometar takođe je merio poverenje građana u kosovsku Krivično-popravnu službu i Carinsku službu Kosova. Rezultati pokazuju malo poverenje u Krivično-popravnu službu (30 procenata), dok poverenje u Carinsku službu takođe nije bilo zadovoljavajuće (35 procenata). Za ispitanike, sudovi su najkorumpiranija institucija na Kosovu. Sve u svemu, rezultati Kosovskog bezbednosnog barometra 2019. pokazuju da se nivo percepcije korupcije u policiji smanjio za četiri procentna poena u odnosu na 2018./ibna