Kosovski predsednik Thaci: Emancipacija žena na Kosovu predstavlja emancipaciju celog društva

Kosovski predsednik Thaci: Emancipacija žena na Kosovu predstavlja emancipaciju celog društva

Predsednik Republike Kosovo, Hashim Thaci, učestvovao je u početku rada na studiji o dobrobiti i bezbednosti žena, koju je organizovao OEBS. Predsednik Thaci je rekao da je, nakon dobijanja izveštaja, prvo imao osećaj teskobe zbog položaja žene, nasilja nad ženama, pretnji po dobrobit i bezbednost u kosovskom društvu.

Prema predsedniku, duboke traume rata i genocida, represije i diskriminacije, isključenja i poricanja zadiru duboko u kosovsko društvo.

„Oni se takođe dotiču položaja žene i mogućnosti celog društva da se suoči sa najdubljim i najvažnijim problemima“, rekao je predsednik Thaci.

Šef države je dodao da je u ovom izveštaju pronašao i razloge za optimizam i hrabrost da nastavi sa razvojem i transformacijom kosovskog društva.

Spomenuo je tri najvažnija dostignuća ovog izveštaja.

„Prvo dostignuće je da je Kosovo takođe uključeno u ovo važno istraživanje“, rekao je predsednik Thaci, dodajući da je svestan „prepreka sa kojima se država Kosovo suočava u međunarodnim organizacijama”.

Rekao je da ne želi da govori koliko je to nepravedno prema kosovskom narodu, ali je izrazio zahvalnost zbog uključivanja Kosova u ovo istraživanje.

„Zahvalan sam na vašem postavljanju prava i sloboda pojedinaca, građana Kosova, iznad svakodnevne politike i interesa različitih država ili grupa“.

Thaci je dalje dodao da je drugo dostignuće to što istraživanje ne samo da opisuje situaciju, već traži uzroke, analizira uzroke i posledice i daje preporuke za poboljšanje situacije.

„Uzorak ispitanika, pitanja, intervjui su  otkrili podatke koji pozivaju na rasprave i suštinske diskusije u kosovskom društvu. Nadalje, anketa koju objavljujete danas ne samo da beleži situaciju već traži uzroke, analizira uzroke i posljedice i daje preporuke za poboljšanje situacije. Govorimo o poboljšanju položaja žena na Kosovu radi njihovog osnaživanja“, dodao je predsednik Thaci.

Emancipacija žena na Kosovu, rekao je predsednik, znači emancipaciju celog društva.

„Osnaživanje žena na Kosovu znači osnaživanje principa slobode, jednakosti, dostojanstva koji važe za celo naše društvo“, rekao je predsednik Kosova i dodao da „svojim radom pomažete opšoj društvenoj raspravi na Kosovu i emancipacija celog društva. ”

Šef države rekao je da se organizovanjem ovakvih konferencija pitanje rodne ravnopravnosti i potreba žena drži na vrhu dnevnog reda.

„Podaci koje ćete ovde otkriti danas će doprineti raspravi sa više argumenata. Vaše preporuke će vam pomoći u preduzimanju koraka potrebnih za poboljšanje položaja žena u kosovskom društvu. Tačno je da smo i pored izazova i naše istorije učinili velike korake napred ka osnaživanju žena i unapređenju njihove uloge u društvu. Ali, ovo je tek početak“, istakao je predsednik.

Predsednik Thaci je takođe dodao da predstoji dug put do garancija potpune rodne ravnopravnosti na Kosovu.

„Svojom posvećenošću, našim znanjem i vašom podrškom nastavićemo dalje dok se svaka žena, svaka devojka ne oseti jednakom u našem društvu. Treba se osećati bezbedno, prihvaćeno, zaštićeno, jednako i slobodno“, rekao je predsednik Kosova./ibna