Koster: “Neophodno je sistemsko rešenje situacije sa migrantima”

Koster: “Neophodno je sistemsko rešenje situacije sa migrantima”

Poslanici u Evropskom parlamentu konstatovali su prilikom posete Unsko-sanskom kantonu (USK) da Evropska unija mora preuzeti odgovornost i značajnije se angažovati na rešavanju situacije s migrantima i izbeglicama u BiH, odnosno da se mora uspostaviti koordinacija svih nivoa vlasti u državi.

“Moraju se preduzeti svi koraci za humanitarno zbrinjavanje tih ljudi, međutim to ne može napraviti sam Grad Bihać kao najslabija karika u celom lancu. Neophodno je doći do sistemskog rešenja, prvenstveno zbog maloletnih osoba bez pratnje i ranjivih kategorija, ali i lokalnog stanovništva”, rekao je poslanik u Evropskom parlamentu Dietmar Koster.

Naglašeno je i da je za Evropsku uniju neprihvatljivo nasilno vraćanje migranata i izbeglica, koje provodi Republika Hrvatska.

“Republika Hrvatska je trenutno predsedavajuća zemlja Evropske unije i kao takva mora poštivati ljudska prava, odnosno odredbe međunarodnog prava o traženju azila”, dodao je Koster.

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić istakao je zahvalnost na dosadašnjem angažmanu evropskih parlamentaraca, ali i uverenje da Grad Bihać i Vlada Unsko-sanskog kantona u ovoj godini neće biti prepušteni sami sebi kada je u pitanju situacija s migrantima i izbeglicama.

“Ovi ljudi su bili glas građana Bihaća i mnogo su nam pomogli u prethodnom periodu. Videli su kompletnu situaciju na području kantona, te se složili s onim što mi od početka ponavljamo. Potrebna su nam konkretna rešenja problema, koordinacija u delovanju i postupanju. Zaista se nadam kako će nam i oni pomoći da u ovoj godini u potpunosti kontrolišemo situaciju. Pre svega to se odnosi na adekvatno zbrinjavanje ljudi van gradskih središta, te rasterećenje Unsko-sanskog kantona”, istakao je Fazlić.

Na sastanku u Bihaću posebno je apostrofirana važnost donošenja novog paketa mera za migrantsku situaciju, kojeg su evropski parlamentarci najavili za mart.