Kotzias, Kasoulides, Mitov i Bushati apeluju na EU za Albaniju i Severnu Makedoniju

Kotzias, Kasoulides, Mitov i Bushati apeluju na EU za Albaniju i Severnu Makedoniju

Bivši ministri spoljnih poslova Albanije Ditmir Bushati, Bugarske Daniel Mitov, Grčke Nikos Kotzias i Kipra, Ioannis Kasoulides potpisali su zajedničko saopštenje i kojem apeluju da se bez odlaganja započnu pregovori sa Severnom Makedonijom i  Albanijom.

Zajedničko saopštenje:

„Evropska komisija je 29. maja predstavila svoj Kominike o politici proširenja EU 2019. godine sa pratećim izvještaima pojedinačnih zemalja. Evropska komisija je ponovila preporuku Savetu da otvori razgovore o pridruživanju sa Albanijom i Severnom Makedonijom na osnovu postignutog napretka i vremenskog okvira koji je Savet odobrio u junu 2018. godine.

Uprkos tome što je nedvojbeno najuspješnija transformacijska politika EU, politika proširenja nikada nije bila predmet toliko ambivalentnosti unutar EU.

Pozivamo države članice Evropske unije da podrže preporuke Evropske komisije za otvaranje pregovora o pristupanju sa Albanijom i Severnom Makedonijom. Proces pristupanja EU daje višestruke mogućnosti za obogaćivanje demokratije i društveno-ekonomskog razvoja, za osiguranje prava svih ljudi u svakoj zemlji. Putem monitoringa i screeninga, EU će i pomagati i delovati kao partner u ovoj proceduri.

Socioekonomski rast Albanije i Severne Makedonije na njihovom putu pridruživanja EU odlučno će doprineti stabilnosti, bezbednosti i razvoju demokratske državnosti, pravde i slobode štampe u obe ove zemlje.

Potreba za pokretanjem procesa pridruživanja za obe zemlje odgovara zahtevima njihovih društava, njihove istorije i regiona. Ipak, to odgovara i potrebama same Evropske unije. Njihovo pristupanje ne čini uslugu nikome, već obogaćuje evropski projekat.

Pozivamo države članice EU, a pre svega dve velike, Nemačku i Francusku, da pokažu svoj osećaj odgovornosti za budućnost Evropske unije i Evrope i da ispune svoja obećanja. Pozivamo ih da deluju odgovorno i da ne odlažu evropski put za ove dve zemlje. Upravo u tom kontekstu, predstojeći Evropski savet u junu trebao bi, bez odlaganja, odrediti datum za početak pregovora s Albanijom i Severnom Makedonijom”.

Bivši ministri spoljnih poslova Albanije, Bugarske, Kipra i Grčke Ditmir Bushati, Daniel Mitov, Ioannis Kasoulidis i Nikos Kotzias. / ibna