Kousios: Predsednik će preuzeti svoj deo odgovornosti

Kousios: Predsednik će preuzeti svoj deo odgovornosti

Predsednik Istražnog odbora Mironas Nikolatos predao je državnom pravobraniocu Zaključak Istražnog odbora o izuzetnoj naturalizaciji stranih investitora i preduzetnika na Kipru.

Prema Nikolatosu, postoje krivične i političke odgovornosti, i on poziva sve da preuzmu svojdeo  odgovornosti, jer je po mišljenju odbora došlo do masovnog kršenja zakona, odnosno relevantni zakon su prekršili i nadležni kabinet i advokati, računovođe, relevantne institucije, programeri i institucije koje nisu imale odgovor na ovu pojavu.

Zaključak odbora sastoji se od 780 stranica i prati 5000 stranica aneksa i predmetnih prijava za ukupno 6.779 stranih investitora. Prema Mironasu Nikolatosu, odbor je postupio na pošten, pravedan i nepristrasan način poštujući principe pravde fizičkih lica.

Vlada je opredeljena za primerno kažnjavanje

Vladinu odlučnost za primerno kažnjavanje onih umešanih u krivična dela ili disciplinske prestupe, u vezi sa zloupotrebom kiparskog investicionog programa, istakao je danas portparol vlade Kyriacos Kousios, napominjući da Vlada pozdravlja odluku Generalne skupštine o jačanju programa istrage.

Govoreći za medije u predsedničkoj palati, Kyriacos Kousios rekao je da bi „predsednik Republike Nikos Anastasiades želeo da izrazi posebno zadovoljstvo zbog završetka izveštaja Istražne komisije o naturalizacijama i dostavljanja konačnog zaključka državniom pravobraniocu.

To je zadatak koji su, kao što su prepoznale sve političke snage, članovi Komisije uradili na nepristrasan i objektivan način, u teškim okolnostima i za koji zaslužuju čestitke.

Prvi komentari, bez potpunog teksta nalaza, zasnovanih na izjavama predsednika istraživačkog odbora g. Mironasa Nikolatosa, su da podnošenje zaključka zatvara ili bi trebalo da zatvori produženi ciklus političke napetosti i toksične klime, koja je prvenstveno bila usmerena protiv predsednika Republike i vlade.

“Ono što bismo želeli da istaknemo je da se kroz izjave predsednika Komiteta saopštavaju stvarne činjenice u vezi sa Kiparskim investicionim programom”.

Iz onoga što je sam predsednik odbora gospodin Mironas Nikolatos izjavio, čini se da, uprkos činjenici da je bilo pogrešnih interpretacija zakona, praznina, slabosti i nedovoljnog okvira nadzorne kontrole, nijedna prevara ili krivično delo nisu pripisana Savetu ministara.

Stoga, bez ikakve namere sukoba, ono što treba primetiti jeste da su se meseci omalovažavajućih navoda opozicije, ličnih napada i kleveta, usmerenih na diskreditaciju predsednika, srušili.

Predsednik Republike, nakon detaljnog proučavanja zaključka Komisije, vratiće se sa samokritičnim stavom, s ciljem da ne negira nikakvu odgovornosti, već da preuzme odgovornost koja mu pripada.

Izjava o odlučnosti i volji predsednika evidentira se uz odluku:

1. Za konačni završetak Programa

2. Usklađenost sa preporukama Istraživačkog odbora

3. Osnivanje Komiteta za opoziv ilegalnih naturalizacija.

Međutim, najvažnija je vladina odlučnost da primerno kazni one koji su umešani u krivična dela ili disciplinske prestupe i zato pozdravljamo odluku državnog pravobranioca da ojača istražni tim koji će neselektivno goniti one koji su umešani u zloupotrebu, što bi bilo u interesu naroda “./ i bna