Kulturna raznolikost Zapadnog Balkana u fokusu novog projekta

Kulturna raznolikost Zapadnog Balkana u fokusu novog projekta

Sarajevski susret kultura (SMOC), korisnik sredstava Regionalnog vijeća za suradnju (RCC) i grant šeme za razvoj turizma i promociju turizma, predstavio je u Sarajevu novu regionalnu turističku stazu o kulturnoj raznolikosti zapadnog Balkana.

Kako je rečeno u saopštenju RCC-a, ova staza se nadovezuje na koncept “Susreta kultura” turističkog proizvoda koji se uspešno implementira u Sarajevu, gde gradska tura počinje od ikoničke tačke – u Sarajevu, gde se susreću otomanska i austrougarska arhitektura – i vodi posjetioce do najznačajnijih kulturnih i verskih baština. Koncept će se sada primenjivati ​​u Kotoru i Novom Sadu i zajedno sa Sarajevom ova tri grada će kreirati jednu regionalnu turističku ponudu.

“Pripovedanje i kreativno tumačenje lokacija i lokaliteta ključno je za razvoj kulturnog turističkog proizvoda. Koncept susreta kultura koji je razvijen u Sarajevu osigurava upravo to i njegovo daljnje primene na celom zapadnom Balkanu obogatiće regionalnu turističku ponudu i doprineti većem broju posjetilaca koji putuju u regiju“, rekla je Snježana Derviškadić, voditeljica tima za razvoj turizma i promociju RCC-a .

Regionalni put sastanaka kultura sada uključuje ključne istorijske lokalitete od venecijanskih puteva izgrađenih u 15. veku, verskih obekata (hrišćanskih, jevrejskih i muslimanskih) iz 13. veka, kao i lokaliteta vezanih za otomansku, austro-ugarsku i tradiciju ranog 19. stoljeća .

„Kulturna raznolikost Sarajeva inspirisala nas je da uspostavimo Sarajevski sastanak kultura kao organizaciju posvećenu promociji kulturne baštine grada, na lokalnom i međunarodnom nivou. Identifikovali smo najzapaženiju tačku susreta kultura u gradu između džamija, sinagoga, katoličke i pravoslavne crkve; Tačka na kojoj se Osmanlije sa istoka sastaju sa austrougarima na zapadu i odatle smo krenuli. Sada predstavljamo Sarajevo posetiocima kroz priče o važnim ličnostima, kretanju ljudi i utjecajnih obitelji i dijelimo s njima sam duh grada“, rekao je Dino Mujkić, predsednik NVO Sarajevski sastanak kultura.

„Kulturna raznolikost je posebna za Sarajevo, ali i za region, i zahvalni smo što su RCC i EU prepoznali kulturni turistički potencijal zapadnog Balkana i podržali su nas u proširenju našeg koncepta iz Bosne i Hercegovine u Crnu Goru i Srbiju.”

RCC projekti turizma, kao što je navedeno u saopštenju, rade na razvijanju i međunarodnoj promociji zajedničke regionalne kulturne baštine i ponudi avanturističkog turizma, čime se želi povećati broj dolazaka turista i prihoda, kao i doprineti zaposlenosti u industriji.

Turistička ruta sastanka kultura trebalo bi da se proširi i na Skoplje i Tiranu, dok će turistički vodiči biti obučeni u kreativnom pripovedanju i tumačenju objekata kulturne baštine duž rute.