Lideri OEBS-a pozivaju na maksimalnu uzdržanost u Albaniji

Lideri OEBS-a pozivaju na maksimalnu uzdržanost u Albaniji

Predsedavajući OEBS-a i ministar za spoljne i evropske poslove Slovačke Miroslav Lajčak, generalni sekretar OEBS-a Tomas Greminger, predsednik Parlamentarne skupštine OEBS-a (PS OEBS-a) Džordž Tsereteli i generalni sekretar PS OEBS-a Roberto Montela izražavaju žaljenje zbog nastavka političkih tenzija u Albaniji. U vezi sa ovom situacijom, objavili su sledeću zajedniku izjavu:

“OEBS pažljivo prati događaje i više puta je pozivao sve relevantne aktere da se uključe u konstruktivnu politiku, poštuju demokratske procese u zemlji i pokažu uzdržanost. Sada, više nego ikada, imperativ je da albanski akteri rade zajedno kako bi prekinuli trenutni zastoj, uključili se u dijalog bez preduslova i osigurali da sprovođenje izbora ove nedelje bude mirno. Pozivamo sve zainteresovane strane da podrže vladavinu prava, poštuju ustavne uloge odgovarajućih demokratskih institucija i temeljna prava te izbegnu nasilje; počinioce i one koji potiu na nasilje treba smatrati zakonski odgovornim. Takođe pozivamo institucije za sprovođenje zakona da koriste proporcionalne mere.

Iako priznaje pravo Albanaca na mirna sredstva protesta, OEBS čvrsto osuđuje nedavne nasilne napade na organe zadužene za organizovanje izbora u opštinama širom Albanije, oštećujući škole i glasački materijal. Sve političke i administrativne kontroverze moraju biti rešene u skladu sa vladavinom prava i pravnim procesima. Svaki pokušaj da se demokratski proces poremeti kroz nasilne akcije, zaustavlja napredak Albanije i umanjuje međunarodni ugled zemlje. Bilo kakvi prekršaji vezani za izbore, uključujući kupovinu glasova, zloupotrebu javnih resursa i vršenje pritiska vezanog za izbore na zaposlene u javnom sektoru, trebali bi rezultirati odgovarajućim pravnim posledicama.

Imajući u vidu napredak zemlje u ključnim oblastima u proteklim godinama, na osnovu jednoglasne saglasnosti svih 56 drugih država učesnica u pokušaju Albanije da predsedava OEBS-om do 2020. godine, uvereni smo da će Albanija biti u stanju da postigne napredak ako se zrelo osećanje odgovornosti u vezi sa napretkom i reputacijom zemlje, neguju na domaćem nivou.

Kao i uvek, OEBS je spreman – kao pristalica i prijatelj – da radi sa nacionalnim institucijama u pravcu unapređenja prioriteta zemlje, u krajnjem interesu svih albanskih građana. Nakon 30. juna, OEBS će se snažno zalagati za osnažene napore ka reformi u zemlji, uključujući i poštovanje pravosuđa, u skladu sa zahtevima i težnjama albanskog naroda. ”