Lukač: “Ako IOM prestane finansirati smeštaj za policiju, kriza će biti veća”

Lukač: “Ako IOM prestane finansirati smeštaj za policiju, kriza će biti veća”

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač kaže da će, u slučaju da Međunarodna organizacija za migracije / IOM / prestane finansirati smeštaj i hranu za policijske službenike RS angažovane na kontroli granice BiH, morao izdati naredbu da se povuku sa granične zone.

Lukač je upozorio da će to stvoriti mnogo veće probleme u kontroli ulaska ilegalnih migranata u BiH.

IOM je poslao pismo Graničnoj policiji BiH u kome ih obaveštava da od 31. januara ove godine IOM prestaje da finansira policijske službenike RS koji su angažovani na pružanju pomoći Graničnoj policiji u graničnoj kontroli. U međuvremenu, ova međunarodna organizacija odlučila je da odloži odluku i nastavi sa finansiranjem smeštaja i obroka za policijske službenike u RS samo u sledećih 60 dana.

“Od njih nemamo direktne informacije o tome šta se događa, tj. da li je u pitanju nedostatak finansijskih sredstava ili oni odustaju od pomaganja u kontroli granice i sprečavanja ilegalnog ulaska u BiH”, rekao je Lukač novinarima u Banjaluci.

Upozorio je da Granična policija nema dovoljno radne snage za kontrolu 650 kilometara duge granice između BiH i Srbije i Crne Gore.

“Jednom kada se granica otvori ilegalnim migrantima, biće im mnogo lakše ući u BiH. Znamo da evropske zemlje ne dozvoljavaju ulazak na njihovu teritoriju; Hrvatska na sve moguće načine pokušava sprečiti migrante da uđu na njihovu teritoriju. To znači da će više migranata ući u BiH na mnogo lakši način i da će ostati ovde. Nismo sigurni da li je to cilj IOM-a ili je nešto drugo jer o ovom pitanju nemamo nikakvih zvaničnih informacija”, kaže Lukač.

Podsetio je da je, u skladu s sporazumom postignutim sa Graničnom policijom BiH, policija Republike Srpske bila odgovorna za troškove dnevnica i goriva za policijske službenike iz RS, dok je IOM finansirao smeštaj i hranu.

“Ovi troškovi su prošle godine premašili iznos neplaniranih sredstava od 1,2 miliona KM, što je bilo opterećenje za budžet MUP-a Republike Srpske. Ako se u potpunosti povlače, kako smo obavešteni, moraćemo da povučemo naše policajce zbog nedostatka budžetskih sredstava da to finansiramo“, primetio je Lukač.

Ponovio je da MUP i vlasti RS poštuju svoj stav da niko osim Granične policije BiH i policije Republike Srpske nema pravo da kontroliše granicu na teritoriji RS.

“I ranije smo imali slučaj da je SIPA to uradila, što ima svoje nadležnosti, ali se povukla i zbog nemogućnosti da to nastavi. Broj radnika koje je SIPA povukla zamenila je policija RS, ali moraćemo da i povučemo naše policajce, dok bi odgovornost trebalo da preuzmu oni koji su doveli do takve situacije i koji bi trebali odgovarati za sve što će se dogoditi u budućnosti kada ilegalni migranti uđu u BiH”, rekao je Lukač.

Naglasio je da nije moguće da druge agencije poput federalnog ili kantonalnog MUP-a uđu na teritoriju RS i kontrolišu granicu.

Prema podacima Granične policije BiH, BiH može očekivati novi talas izbeglica i migranata kada dođu bolji vremenski uslovi. Nezvanično, u 2019. godini više od 30 000 ilegalica je ušlo u BiH./ibna