Marković: Crna Gora očekuje otvaranje Poglavlja 8

Marković: Crna Gora očekuje otvaranje Poglavlja 8

Crnogorski premijer Duško Marković rekao je danas da je Vlada i dalje otvorena za inkluzivni dijalog i podršku svim verskim zajednicama u vezi sa primenom zakona.

“Spremni smo da razgovaramo sa Mitropolijom Crngorsko-primorskom o uslovima za zaključivanje konceptualnog sporazuma,” rekao je Marković tokom prezentacije programa hrvatskog predsedavanja Savetom EU.

On je dodao da su od priprema za Nacrt zakona o slobodi veroispovesti ili verskih uverenja do njegovog usvajanja provedene veoma sadržajne i detaljne konsultacije sa svim verskim zajednicama i drugim relevantnim subjektima u Crnoj Gori.

„Nakon što smo prihvatili sve predloge verskih zajednica, zatražili smo mišljenje Venecijanske komisije. Preporuke Komisije su uključene u tekst zakona“, istakao je Marković.

On je rekao da Crna Gora razume situaciju u EU, ali je naglasio da zemlja već pregovara po najstrožim kriterijumima koje je EU ikada imala.

„Crna Gora nije u istoj poziciji kao i ostale države u regionu, i zato smatram da se promene u procesu ne trebaju primenjivati retroaktivno. Ostajemo otvoreni za saradnju“, rekao je Marković.

Premijer je rekao da će se Crna Gora opredeliti za ispunjavanje zahteva u procesu integracije.

„Očekujemo intenziviranje aktivnosti koje imaju za cilj otvaranje poglavlja 8 i zatvaranje već otvorenih poglavlja. Ove godine Vlada će biti fokusirana na jačanje institucija, održavanje dinamičnog ekonomskog razvoja, smanjenje nezaposlenosti i stabilizaciju javnih finansija“, rekao je Marković./ibna