Marković započeo dijalog u okviru inicijative Savez za Evropu

Marković započeo dijalog u okviru inicijative Savez za Evropu

Predsednik Vlade Crne Gore Duško Marković i članovi Vlade Crne Gore danas su u okviru inicijative Savez za Evropu imali dijalog sa predstavnicima Građanske alijanse, predvođenim programskim direktorom Borisom Raonićem, tokom kojeg je otvoreno razgovarano o izazovima na putu evropskih integracija i jačanja vladavine prava.

U okviru dijaloga i inicijative „Savez za Evropu“, Vlada želi postići konsenzus o pitanjima važnim za prevazilažinje podela i dinamičniji put ka Evropskoj uniji.

Predstavnici Građanske alijanse su dali više konstruktivnih predloga u cilju jačanja administrativnih kapaciteta i potencijala, uz ocenu da je potrebno snažiti institucije koje bi trebalo da efikasnije rade na pitanjima vladavine prava.

Predstavnici ove NVO su takođe ukazali na potrebu unapređenja principa odgovornosti na nivou institucija, kako državne uprave tako i pravosuđa, čime bi se doprinelo kvalitetnijoj zaštiti interesa i potreba svih građana.

Na sastanku je vođen širi dijalog o pitanjima važnim za proces evropske integracije i sveukupan društveni razvoj. Vlada će pažljivo razmotriti sve dobijene predloge i sugestije i zauzeti konkretne stavove u odnosu na njih.

Marković je u okviru Saveza za Evropu razgovarao danas i sa izvršnim direktorom Centra za demokratsku tranziciju (CDT) Draganom Koprivicom.

U veoma konstruktivnom, kvalitetnom i sadržajnom razgovoru, premijer i predstavnici Vlade su dobili više predloga i inicijativa u cilju jačanja kredibiliteta institucija i poverenja javnosti u njihov rad, kao i snaženja izbornog sistema.

“Podsećamo da je Vlada pokrenula širok dijalog sa relevantnim društvenim akterima u cilju unapređenja integracionog procesa kao ključnog cilja državne politike, te završetka procesa sveobuhvatnih reformi i ukupnog napretka društva.

Vlada Crne Gore će odgovorno i sa pažnjom razmotriti sve sugestije koje je dobila na današnjem sastanku od CDT-a i u odnosu na njih se odrediti u toku ili na kraju celog procesa,” saopšteno je iz Vlade.

Sastanku su prisustvovali i potpredsednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i spoljnu politiku Zoran Pažin, ministarka javne uprave Suzana Pribilović i glavni pregovarač sa EU Aleksandar Drljević.