Mazi: “Integracija u EU je dug, komplikovan i težak put”

Mazi: “Integracija u EU je dug, komplikovan i težak put”

Pregovori o 35 poglavlja sa EU, sa Evropskom komisijom biće prilično teški, komplikovani i dugotrajni. Ovo je rekao glavni pregovarač Albanije Zef Mazi u intervjuu za JavaNews.

Mazi je naglasio da je putovanje Albanije da postane deo evropske porodice počelo od 1992. Ali, kako kaže, svako očekivanje ima granicu.

„Zahtev da EU odobri što je pre moguće, bez oklevanja, pregovarački okvir za Albaniju i datum prve međuvladine konferencije sasvim je opravdan“, rekao je Mazi.

„Izgleda kao da je Albanija juče započela put ka EU. To nije istina. Iznosim neke činjenice. Putovanje je počelo 1992. godine i to nije trka između država, onaj koji stigne na cilj je prvi! Osnovni, stari, nepokolebljivi princip EU zasluga je svakog kandidata. Ovo je osnovni kriterijum po kome se ocenjuju kandidati. Ne postoji drugi pisani kriterijum za „zasluge grupe“, „grupu država“ ili „države koje ulaze u grupu“, dodao je Mazi.

On je takođe naglasio da je članstvo u evroatlantskim strukturama glavni interes i nepokolebljivi, politički, geostrateški, nacionalni cilj Albanije od 1992. U ovom takmičenju sa EU pobedio je NATO! Pregovori o 35 poglavlja sa EU, sa Evropskom komisijom biće prilično teški, komplikovani i dugotrajni. Zakonodavni okvir EU ima nekoliko stotina hiljada stranica. Obuhvata čitav paket jedne države, sve sfere života.

Glavni pregovarač Albanije, Zef Mazi, izjavio je da su glavni stubovi za članstvo: jačanje i stabilnost demokratskih institucija, poštovanje osnovnih prava, vladavina prava, jačanje funkcionalne tržišne ekonomije i značajan broj drugih područja, raspoređena na 35 poglavlja.

„Albanija je podnijela zahtev za članstvo u EU u aprilu 2009. U oktobru 2013. godine, Evropska komisija je preporučila da se Albaniji odobri status kandidata, u zavisnosti od nekih mera potrebnih u kontekstu ključnih reformi koje zemlja treba da preduzme. U Strategiji o proširenju Evropske komisije za period 2013-2014. Identifikovano je pet ključnih prioriteta na koje treba obratiti pažnju pre početka pristupnih pregovora. U maju 2014. godine, Vlada Albanije odobrila je konkretan plan napretka u strukturiranju napora Albanije da ispuni ovih pet prioriteta. U junu 2014. godine Vlada je odobrila Nacionalni plan za evropske integracije za period 2014-2020. Albanija je dobila status kandidata za prijem u EU 27. juna 2014.

U aprilu 2018. godine Evropska komisija je naglasila preporuku za otvaranje pregovora o članstvu sa Albanijom. To je postalo stvarnost dve godine kasnije, 26. marta 2020. godine, 11 godina nakon prijave. Evropski lideri konačno su odobrili odluku o otvaranju pregovora o članstvu sa Albanijom. Od Komisije je zatraženo da podnese izveštaj o brojnim zahtevima na koje Albanija treba da odgovori pre održavanja prve međuvladine konferencije. Ovo će biti tehničko otvaranje pregovora sa EU. Albanija je ispunila sve uslove, uključujući i ove: Ustavni sud je postao potpuno funkcionalan, Vrhovni sud i Nacionalni biro za istrage, kao i posebne institucije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala skoro dve godine su potpuno operativne i imaju evidenciju, visoku i vidljiva dostignuća.

U oktobru 2020. Komisija je odobrila paket proširenja. Ali Bugarsku je blokirala Severnu Makedoniju. Kao rezultat, nažalost, i Albanija je blokirana. Ukratko, ovo je put od 2009. do danas.

„Proširenje dolazi i u očima ljudi postaje sve apstraktnije. EU mora pronaći snage da se uzdigne iznad sitnih interesa, iznad nacionalističkih, političkih elemenata, da se udalji od uskih pogleda. EU bi proširenje na Zapadni Balkan trebala posmatrati kao geostratešku investiciju. Kako može postojati stabilna, jaka i ujedinjena Evropa bez Zapadnog Balkana. Meni je to sasvim jasno”, rekao je Mazi dodajući da neuspeh u postizanju konsenzusa, nedonošenje odluke o prvoj međuvladinoj konferenciji za Albaniju nije dobar, nanosi štetu verodostojnosti i predvidljivosti za ceo proces proširenja. Nema smisla osvetiti se partneru poput Albanije koji je ispunio sve zahteve EU i spreman je da krene napred, ‘rekao je Mazi dodajući da čak i dobrosusedski odnosi i regionalna saradnja ostaju ključna pitanja u procesu proširenja. Ovo ne bi trebalo da postane preduslov za početak pregovora. Albanija nema nikakve veze sa sukobom dva suseda i veoma dobrih prijatelja naše zemlje./ibna

Izvor: Radio Tirana International