Međunarodne organizacije u BiH: Institucije moraju sprečiti korupciju

Međunarodne organizacije u BiH: Institucije moraju sprečiti korupciju

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Kancelarija visokog predstavnika – OHR, Ambasada Sjedinjenih Američkih  Država, Ambasada Velike Britanije, Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU u BiH uvažavaju činjenicu da su institucije Bosne i Hercegovine (BiH) uvele niz mera u cilju prevencije i borbe protiv širenja bolesti COVID-19, te ublažavanja socio-ekonomskih posledica pandemije.

“Iako su odlučne mere neophodna pretpostavka borbe protiv širenja bolesti, te mere moraju biti proporcionalne, zakonite i transparentne. Vlade također moraju preduzeti mere kojima se smanjuje rizik korupcije, te izbegavati donošenje istih mera i nekoordinirano delovanje, što može povećati mogućnosti za nenamensko trošenje, prevare i zloupotrebe. Korupcija može ugroziti napore usmerene na borbu protiv virusa, kao i ozbiljno narušiti poverenje javnosti u ispravno postupanje nadležnih organa u BiH, u vreme kada je to najpotrebnije,” navodi se u zajedničkoj izjavi.

U interesu očuvanja poverenja javnosti, sve urgentne mere potrebno je donositi na fer, odgovoran, verodostojan i transparentan način. Imajući to u vidu, veoma je važno da institucije u BiH ulože znatan trud u provođenje urgentnih procedura javne nabavke, u skladu sa važećim zakonima, u cilju sprečavanja bilo kakve zloupotrebe tih procedura. Međunarodne organizacije u BiH smatraju da je ovo posebno važno u slučaju nabavki u sektoru zdravstva, ali i u svim drugim sektorima koji su pogođeni aktuelnom krizom. Podjednako je važno izbeći moguće zloupotrebe urgentne spoljne pomoći, te obezbediti transparentnost i odgovornost u procesu distribucije pomoći.

“Nepohodno je da jasna antikorupcijska perspektiva bude nezaobilazan deo procesa donošenja potrebnih mera u institucijama BiH. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, OHR, Ambasada Sjedinjenih Američkih  Država, Ambasada Velike Britanije, Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU u BiH naglašavaju svoju podršku za institucije u BiH u ovim izazovnim vremenima i pozivaju sve izvršne organe u BiH i njihove timove za borbu protiv korupcije da izrade planove za umanjenje rizika korupcije, te pozivaju na integraciju mehanizama zaštite od korupcije u sve javne intervencije kako sada, tako i u periodu nakon završetka pandemije,” navodi se u izjavi.