Mijatović: Grčke vlasti treba da ispitaju prijave o vraćanju i lošem tretmanu migranata

Mijatović: Grčke vlasti treba da ispitaju prijave o vraćanju i lošem tretmanu migranata

U pismu upućenom ministru za zaštitu građana, ministru za migracije i azil i ministru brodarstva i ostrvske politike Grčke, objavljenom danas, poverenica Saveta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović poziva grčke vlasti da se zaustavi operacija vraćanja migranata i na kopnenoj i na morskoj granici sa Turskom, te da se osigura provođenje nezavisne i efikasne istrage svih navoda o vraćanju i zlostavljanju od strane pripadnika snaga bezbednosti u kontekstu takvih operacija.

Ove prakse, o kojima se već nekoliko godina izveštava i dokumentuju, sprečavaju osobe koje su vraćene na granici bez pojedinačne identifikacije ili postupka da iznesu razloge zbog kojih bi takav povratak kršio njihova prava i da podnesu zahtev za zaštitu. „U takvim slučajevima države članice ne mogu da se uvere da ne vraćaju pojedince kršeći, na primer, član 3. Evropske konvencije o ljudskim pravima i zabranu proterivanja u UN-ovoj Konvenciji o izbeglicama“, podvlači poverenica. „Štaviše, način na koji se ove operacije izvode očigledno bi bio nespojiv sa grčkim obavezama u pogledu ljudskih prava“, dodaje ona.

Uzimajući u obzir ulogu organizacija civilnog društva u izveštavanju i dokumentovanju odstupanja, poverenica izražava zabrinutost zbog prijavljenih pokušaja diskreditacije rada nevladinih organizacija koje štite prava izbeglica, azilanata i migranata i glomaznih postupaka registracije koji rizikuju ne samo slabljenje ovih organizacija, već i pogađajući hiljade izbeglica, azilanata i migranata koji svakodnevno zavise od svog posla kako bi obezbedili osnovna prava. Ona poziva grčke vlasti da aktivno kreiraju i održavaju zakonski okvir koji omogućava i političko i javno okruženje pogodno za postojanje i funkcionisanje organizacija civilnog društva.

Posebno se osvrćući na uslove prijema, poverenica Mijatović naglašava da se ne sme odlagati akcija za poboljšanje dugotrajno nekvalitetnih životnih uslova u prihvatnim i identifikacionim centrima i da moraju biti ispunjeni svi odgovarajući standardi i sprečena prenaseljenost. S obzirom da su novi prihvatni prostori navodno postavljeni da rade kao zatvoreni centri, poverenica je zabrinuta da će to dovesti do velikog i dugotrajnog lišavanja slobode. Ona poziva grčke vlasti da preispitaju zatvorenost ovih centara kako bi obezbedile da režim koji se primenjuje na ove objekte štiti slobodu kretanja njihovih stanovnika, u skladu sa relevantnim standardima Saveta Evrope.

Na kraju, poverenica ponavlja da politika zadržavanja izbeglica, azilanata i migranata na egejskim ostrvima leži u osnovi mnogih dugogodišnjih problema koje je Grčka imala u zaštiti prava ovih osoba. „Nadam se da novi prihvatni centri neće stati na put aktivnom preispitivanju ove politike“, zaključuje ona.

„Za razliku od ovih navoda, posebno treba naglasiti nepokolebljivu humanitarnu posvećenost grčkih vlasti koja je rezultirala spašavanjem života hiljada migranata od 2015. To je činjenica koja se ne može negirati niti zanemariti, a omogućena je samo zahvaljujući neprekidnim naporima grčkog osoblja, podržanom od FRONTEKS-a i vrlo često delujući u posebno složenom i promenljivom operativnom okruženju“, navodi se u odgovoru trojice grčkih ministara na pismo evropske komesarke za ljudska prava Dunje Mijatović.

„Akcije koje su grčke vlasti preduzele na našim morskim granicama sprovode se u potpunosti u skladu sa međunarodnim obavezama zemlje predviđenim UNCLOS-om, Međunarodnom konvencijom o sigurnosti života na moru i Međunarodnom konvencijom o pomorskoj potrazi i spašavanju, ali takođe u skladu sa zakonskim rešenjima u EU, uključujući i Uredbu 656/2014“, navedeno je u odgovoru na pismo.

Konačno, trojica grčkih ministara podsećaju da doprinos turskih vlasti iznenadnom i organizovanom pokušaju hiljada ljudi da uđu na grčku i evropsku teritoriju početkom 2020. godine dokazuje  i da je uspešno rešena ova asimetrična pretnja Grčkoj i EU. / ibna

 

The letter of Mijatović

The Letter of Greek Authorities