Milićević: “Međunarodne organizacije i ambasade nude pomoć u nabavci opreme”

Milićević: “Međunarodne organizacije i ambasade nude pomoć u nabavci opreme”

Zamenica premijera Federacije Bosne i Hercegovine, ministarka finansija i načelnica Federalnog štaba Civilne zaštite Jelka Milićević potvrdila je danas da im se javljaju brojne međunarodne organizacije i ambasade nudeći pomoć u smislu nabavke potrebne opreme u borbi protiv širenja novog koronavirusa Covid-19.

Kako izveštava agencija FENA, Milićević je naglasila da je Vlada opredeljena da se pažljivo radi prikupljanje sredstava i distribuiranje opreme na celom prostoru Federacije, a Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH je institucija koja ima svu potrebnu logistiku i stručnost da sagleda potrebe zdravstvenih ustanova i inspekcijskih organa kao i koja je to prioritetna oprema za nabavku.

“Nakon takve liste mi ćemo odgovoriti svim pitanjima, a odluke će donositi Federalni štab Civilne zaštite i potvrđivaće ih Vlada Federacije. Na taj način želimo uvesti kontrolni mehanizam za utrošak tih sredstava,” pojasnila je Milićević.

Istakla je da u Budžetu Federacije postoje sredstava koja su prikupljana po Zakonu o zaštiti i spašavanju te ni jedna KM iz tih sredstava nije potrošena nenamenski, a to je i garancija da će se nabaviti sve ono što je hitno.

Federalni štab pravi stalnu analizu o svim aktivnostima i problemima u implementaciji pojedinih naredbi koje su već do sada izdate.

Milićević je danas potvrdila i da se razmatra mogućnost otvaranja posebnih računa u Vladi FBiH za namensko prikupljanje sredstava budžetskih i vanbudžetskih korisnika (pravnih subjekata i fizičkih osoba) koji će služiti kao osnova za formiranje određenih fondova i interventnih fondova.

“Novac ne sprečava nesreće, ali ih ublažava i novac za interventne aktivnosti postoji u Federaciji BiH,” poručila je Milićević.

Odgovarajući na pitanje o mogućnosti uvođenja 24-satne zabrane kretanja, Milićević je napomenula da se stalno prati situacija na terenu, ali u ovom trenutku donesene naredbe su dovoljno jasne i dovoljne da se ne bi dogodio brzi prenos bolesti.