Ministar odbrane: Kipar će iscrpiti sva pravna sredstva da spreči Tursku da dovodi u pitanje njegova suverena prava

Ministar odbrane: Kipar će iscrpiti sva pravna sredstva da spreči Tursku da dovodi u pitanje njegova suverena prava

Piše Michalis Michael

Republika Kipar će iscrpiti sve pravne instrumente koje nudi međunarodno pravo i uputiće demarše prema međunarodnim organizacijama i svojim strateškim partnerima, kako bi spriječio Tursku da ospori i prekrši njegova suverena prava, izjavio je danas ministar odbrane Republike Kipar, Savvas Angelides.

On je dodao da “geografski položaj, i posledična geostrateška vrednost koju on ima, konstantno i u svakoj eri izlaže  Kipar izazovima, što pokazuje i istorija.” Pored značajnih partnerstava koje je Kipar razvio u regionu sa susednim zemljama, kao što su Egipat, Izrael, Jordan i Liban, u kontekstu bilateralnih i trilateralnih odnosa, pokazuje se da Kipar može igrati katalitičku ulogu u povezivanju Evropske Unije sa regionom”.

On je takođe rekao da “pojava novih, asimetričnih pretnji povećava potrebu za više holističkim pristupom u upravljanju provokacijama s kojima se danas suočava.” Vanjskoj i unutrašnjoj bezbednosti država se više ne može pristupiti odvojeno i autonomno, rekao je on i dodao da “upravljanje novim provokacijama zahteva pojačanu saradnju između država. Nijedna država danas ne može, koliko god bila moćna, sama osigurati bezbednost svojih građana.”

Danas, nastavio je ministar, „nove vrste pretnji ne samo da imaju nacionalnu stranu, s njima se nije lako nositi konvencionalnim sredstvima i samo nacionalnim sredstvima, odnosno sredstvima države. Stoga, moramo osmisliti zajedničke odbrambene politike i sredstva odbrambene diplomatije, u nacionalnom i savezničkom okruženju, za prevenciju rizika i upravljanje krizama.”

Potrebno nam je, nastavio je, “da se pripremimo zajedno, da radimo zajedno i da zajedno i u ovom slučaju pokušamo da, u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravu mora, evropskim pravnim tekovinama, međunarodnim ugovorima i nacionalnim i evropskim zakonima, to iskoristimo kao snažno oružje u našim naporima.”/ ibna