Ministar želi policijska ovlaštenja za vojsku

Ministar želi policijska ovlaštenja za vojsku

Slovenski ministar unutrašnjih poslova Aleš Hojs razmatra mogućnost da se aktivira član u relevantnom zakonu koji bi vojsci dao policijska ovlaštenja, potez koji bi trebalo da odobri dvotrećinska većina u parlamentu.

Govoreći za javnu radioteleviziju TV Slovenija, Hojs je rekao da će “predložiti aktiviranje člana 37.a [Zakona o odbrani] kao nadležni ministar”. Nije precizirao kada formalno može da podnese predlog.

Član o kojem je reč usvojen je na vrhuncu migrantske krize, u oktobru 2015. godine, a jednom aktiviran dvotrećinskom većinom glasova na predlog vlade da omogući vojsci da pomogne policiji u „široj zaštiti državne granice”.

Ovaj član da je mogućnost vojnicima da obavljaju zadatke poput privremenog ograničavanja kretanja ljudi i učešća u kontroli gužve.

Ovlaštenja se daju na tri meseca sa mogućnošću produženja. Član je aktiviran jednom pre, u februaru 2016. godine, kako bi se pomoglo policiji u patroliranju granicom.

Zakon je nakon usvajanja naišao na teške kritike levičarskih aktivističkih grupa i NVO-ima zabrinutim zbog njegovih potencijalnih posledica na građanska prava. Radio Študent, studentska radio stanica, čak je pokrenula referendum za zaustavljanje nacrta zakona, ali Narodna skupština je osujetila pokušaj pozivajući se na ustavne odredbe kojima se zabranjuju referendumi “o zakonima o hitnim merama za osiguranje odbrane, bezbednosti ili eliminaciji posledice prirodnih katastrofa “.

Zakon je nakon toga osporavan na Ustavnom sudu, ali je ipak usvojen.