back to top
NaslovnicaAlo.rsMinistarstvo finansija radi na elektronskim fakture - Sve dostupno na klik

Ministarstvo finansija radi na elektronskim fakture – Sve dostupno na klik

Faza uvođenja obaveze korištenja centralizovanog sistema elektronskih faktura (SEF) je počela 1. maja 2022. godine. Platformu trenutno koristi preko 230.000 privrednih društava, preduzetnika i korisnika javnih sredstava. Izdato je više od 150 miliona e-faktura. Zakonska podrška standardizaciji forme i sadržaja e-faktura omogućava korisnicima da sigurno izdaju zahtjeve za isplatu svojim poslovnim partnerima.

Elektronske fakture, otpremnice i akcize

Foto: Ministarstvo finansija

– Elektronske fakture korisnici mogu kreirati putem portala ili u okviru sopstvenih informacionih sistema koji su povezani sa SEF – objašnjava Sonja Talijan iz Ministarstva finansija. – Zbog karakteristike da predstavlja centralnu tačku preko koje se izdaju i primaju i u okviru koje se čuvaju elektronske fakture, SEF igra značajnu ulogu u jačanju pravne sigurnosti privrednog života. Svaka izdata i primljena faktura putem platforme smatra se verodostojnom ispravom u izvršnom postupku.

- Advertisement -

DODATNA KONTROLA

MODUL elektronskih otpremnica biće integrisan sa sistemom elektronskih faktura radi povezivanja izdatih otpremnica i poslatih faktura, što će ubrzati administraciju i smanjiti mogućnost greške. Integracija sa sistemom elektronskih akciza dodatno kontroliše transport cigareta i nesagorevajućeg duvana.

Kako navodi naša sagovornica, tokom slanja, svaka faktura izdata kroz SEF se elektronski potpisuje od strane Ministarstva finansija, čime se obezbeđuje njena autentičnost. U ovom procesu elektronskoj fakturi se dodeljuje i vremenski žig, koji obezbeđuje tačnu informaciju o vremenu slanja fakture kroz sistem.

– Jedna od glavnih prednosti sistema jeste ta što je način iskazivanja PDV u fakturama učinio transparentnijim i onemogućio određene nepravilnosti koje su bile učestale pre njegovog uvođenja. Ove nepravilnosti odnose se na antidatiranja faktura, naknadnih korekcija i intervencija u sadržaju što je doprinosilo pravnoj nesigurnosti u poslovanju. SEF je kroz integracije sa sistemima drugih državnih organa korisnicima obezbedio pristup tačnim i ažurnim podacima o drugim subjektima i time doprineo smanjenju procenta netačnih informacija na samoj fakturi – napominje Sonja Talijan.

Kada je reč o porezima na promet, razvoj elektronskog sistema u ovoj oblasti doprineće digitalizaciji procesa podnošenja zahtjeva za izdavanje kontrolnih akciznih markica, zahtjeva za akcizne dozvole, kao i procesa kreiranja i dostavljanja izvještaja o iskorišćenosti kontrolnih akciznih markica. Obveznici neće morati nekoliko puta da dolaze u Ministarstvo finansija i Zavod za izradu novčanica i kovanog novca, već će to morati da učine samo jednom, i to prilikom preuzimanja akciznih markica.

- Advertisement -

– U skladu sa sporazumom potpisanim sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, u okviru sistema elektronskih akciza će biti razvijen i modul za praćenje duvanskih proizvoda – najavljuje naša sagovornica. – Cilj je povećanje transparentnosti lanca distribucije duvanskih proizvoda, tako da će se za svaki proizvod znati kretanje od proizvodnje do otpremanja u prvi maloprodajni objekat. Doprinos ovog sistema ogleda se i u smanjenju plasmana akciznih proizvoda na crno tržište.

INTEGRACIJA SISTEMA

U PROTEKLOM periodu integrisani su SEF, Sistem za upravljanje fiskalizacijom, kao i Sistem Uprave carina. Ova nadogradnja će korisnicima omogućiti automatizovano kreiranje nacrta elektronske fakture na osnovu prethodno izdatih fiskalnih računa subjektu javnog sektora. Uvidom u carinske isprave, korisnici će moći da imaju uvid u iznose obračunatog i plaćenog PDV prilikom uvoza, odnosno dopreme robe.

Sistem e-akciza trenutno je u fazi testiranja i predviđeno je da od 1. oktobra 2024. godine obveznici zahteve za izdavanje kontrolnih akciznih markica podnose putem sistema, dok će praćenje duvanskih proizvoda biti obavezno od 1. januara 2025. godine.

Ministarstvo finansija trenutno sprovodi aktivnosti koje se odnose i na uvođenje centralizovane platforme za slanje, prijem, upravljanje i čuvanje elektronskih otpremnica. Razvoj ove platforme iniciran je od strane privrede kako bi se omogućilo praćenje kretanje robe od utovara, pa sve do njenog konačnog prihvata od strane primaoca.

– Efekat koji se očekuje uvođenjem ovog sistema jeste taj da će dokument otpremnice postati standardizovan u digitalnom formatu, koji će doneti značajne koristi za javni sektor i privredu u pogledu optimizacije interne komunikacije, efikasnije i sigurnije razmene podataka, kao i u pogledu zaštite životne sredine. Inspekcijska kontrola će imati značajne benefite od uvođenja ovog sistema, tako što će u svakom trenutku moći da proveri podatke o tipu i količini robe koja je u transportu – navodi Sonja Talijan.

Predviđeno je fazno uvođenje obaveznosti korišćenja modula elektronskih otpremnica, pri čemu će u prvoj fazi biti obuhvaćeni subjekti javnog sektora, oni koji posluju sa javnim sektorom, kao i učesnici u trgovini akciznim proizvodima, poput kafe, alkoholnih i duvanskih proizvoda. Međutim, može se očekivati veliki broj dobrovoljnih korisnika sistema, uzimajući u obzir da je njegov razvoj inicirala upravo privreda.

Izvor: ( www.alo.rs / Ibna.rs )

- Advertisement -

Najnovije objave