Ministarstvo spoljnih poslova Kipra: Istraživanje parcele 7 ne utiče na prava nijedne treće zemlje

Ministarstvo spoljnih poslova Kipra: Istraživanje parcele 7 ne utiče na prava nijedne treće zemlje

Autor: Michalis Michael

Istraživanja i/ili eksploatacija parcele 7, smeštene unutar kiparske Ekskulzivne Ekonomske Zone (EEZ) / kontinentalnog pojasa, je ekskluzivno suvereno pravo Kipra i ne utiče na prava nijedne treće zemlje, uključujući Tursku, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Republike Kipar, u vezi sa jučerašnjom izjavom portparola turskog Ministarstva spoljnih poslova o aktivnostima istraživanja ugljovodonika Republike Kipar koje se navodno odvijaju u okviru EEZ / kontinentalnog pojasa Turske.

Istovremeno, naglašava se da će „Republika Kipar nastaviti svoju politiku u oblasti ugljovodonika uz potpuno poštovanje međunarodnog i evropskog prava“. U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova napominje se da izjava portparola turskog ministarstva spoljnih poslova „još jednom pokazuje da Turska dovodi u pitanje međunarodno pravo, kao i ugovorno i običajno, što je izraženo i u Konvenciji Ujedinjenih nacija o pomorskom pravu iz 1982. godine, te ne poštuje suverena prava Republike Kipar u njenom kontinentalnom pojasu i EEZ-u. „Prirodno bogatstvo zemlje pripada državi, a odgovornost za njeno upravljanje snosi vlada na dobrobit svih njenih građana“, dodaje se u saopštenju.

Dalje se napominje da se „istraživačka parcela 7, koju je licencirala kiparska vlada, nalazi unutar kiparske„ EEZ / kontinentalnog pojasa“, u morskom području na jugozapadu ostrva. Ovo je već definisano, u skladu sa međunarodnim zakonima, između Republike Kipar i Arapske Republike Egipat, čije su obale suprotne, Sporazumom o razdvajanju EEZ iz 2003. godine“.

Ministarstvo spoljnih poslova navodi da „nedavno potpisivanje ugovora o parceli 7 sa ENI i TOTAL, kao i druge istovremene obaveze kojima se predviđa produženje TOTAL-ovog prisustva na kiparskom EEZ / kontinentalnom pojasu, nesumnjivo su glas poverenja u Energetsku strategiju Kipra, posebno u ovom trenutku, usred nastavka ilegalnih i uvredljivih turskih akcija unutar kiparskog EEZ/kontitnentalnom pojasu.

Dodaje se da „Turska, još jednom, odbija da se pridržava međunarodnog prava iznoseći neosnovane tvrdnje, suprotno više puta izraženom stavu međunarodne zajednice, koji u potpunosti podržava suverena prava Kipra u njegovoj EEZ/kontinentalnom pojasu“./ ibna