Misija OEBS-a u BiH podržava Mesec dana ženskog romskog aktivizma

Misija OEBS-a u BiH podržava Mesec dana ženskog romskog aktivizma

Povodom Mesec dana ženskog romskog aktivizma, Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini (BiH) podržaće kampanju ženske romske mreže „Uspeh“, saopšteno je iz Misije.

Svake godine od 8. marta do 8. aprila, ženska romska mreža “Uspeh” obilježava Mjesec dana ženskog romskog aktivizma. Mreža okuplja više romskih organizacija posvećenih unapređenju pravnog, socijalnog i ekonomskog statusa Romkinja i romske dece. Ove godine njihov slogan je “Moje je pravo, a ne privilegija”. Cilj ove kampanje je da podigne svest građana o važnosti romske kulture i identiteta, kao i  predstavnika vlasti o njihovoj obavezi zaštite i realizacije prava Roma, kao najveće i najviše marginalizirane nacionalne manjine u BiH.

Uprkos postignutom napretku, Romkinje u BiH i na Zapadnom Balkanu doživljavaju dvostruku diskriminaciju: kao pripadnice romske manjine i kao žene.

„Romkinje se još uvijek suočavaju sa široko rasprostranjenom marginalizacijom i isključenosti iz procesa odlučivanja – u domaćinstvu, u zajednici, kao i na političkom nivou. One mogu biti liderke društvenih promena, ali im se mora pružiti prilika. Potrebno je stvoriti jednake prilike koje će omogućiti Romkinjama da postignu svoj puni potencijal“, kazala je ambasadorka Kathleen Kavalec, šefica Misije OEBS-a u BiH. „Pozdravljam ovu kampanju i pozivam sve da udružimo snage u odbacivanju stereotipa i predrasuda, te podržimo inkluziju Roma kao ravnopravnih članova društva”.

Misija OEBS-a u BiH ostaje posvećena radu s nacionalnim manjinama i vlastima u BiH kako bi se obezbedila veća inkluzija nacionalnih manjina i bolja realizacija njihovih ljudskih prava.

Ženske romske organizacije u BiH su 2010. godine oformile i pristupile prvoj ženskoj romskoj mreži u BiH. Mreža trenutno okuplja pet ženskih romskih organizacija te tri pojedinke koje su istaknute romske aktivistkinje. U 2011. godini mreža je pokrenula inicijativu za organizovanje i održavanje meseca ženskog romskog aktivizma. Mesec ženskog romskog aktivizma svake godine se organizuje u periodu od 08. Marta (Međunarodni dan žena) pa do 08. Aprila (Svetskog dana Roma) čiji je cilj da se kroz niz aktivnosti ukaže ne samo na položaj žena, posebno Romkinja, već i važnost uključenja Romkinja u procesima donošenja odluka.