Misija OEBS -a u Crnoj Gori podržava prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici na lokalnom nivou

Misija OEBS -a u Crnoj Gori podržava prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici na lokalnom nivou

Misija OEBS-a u Crnoj Gori je u periodu od 7. do 28. septembra 2021. godine organizovala u Bijelom Polju, Beranama, Plavu, Baru i Ulcinju niz radionica fokusiranih na multi-sektorske pristupe u podršci ženama koje su doživele nasilje u porodici.

Na radionicama je učestvovalo više od 50 predstavnika osnovnih i prekršajnih sudova, tužilaštva, policije, socijalnih i zdravstvenih službi, opštinskih kancelarija za rodnu ravnopravnost i nevladinih organizacija.

“Tokom interaktivnih radionica, predstavnici institucija i organizacija uključenih u zaštitu žrtava nasilja u porodici razgovarali su o zahtevima i preporukama utvrđenim nacionalnim zakonodavstvom, Istanbulskom konvencijom Saveta Evrope i Izveštajem GREVIO komiteta o Crnoj Gori o proceni zakonodavnih i drugih mera kojima se primenjuju odredbe Konvencije. Učesnici su, takođe, razmenili svoja znanja, iskustva i dobre prakse, razjasnili pitanja i kompetencije, obezbeđujući snažnu među-institucionalnu saradnju u slučajevima nasilja u porodici, navodi se u saopštenju za javnost Misije OEBS u Crnoj Gori.

Ekspertkinje za rodna pitanja Biljana Zeković i Aleksandra Gligorović složile su se da su radionice zasnovane na intenzivnim diskusijama kroz koje su predstavnici institucija i organizacija došli do zajedničkih zaključaka i usaglasili pravce za efikasan i efektivan multi-sektorski odgovor na slučajeve nasilja u porodici. „Potreba za profesionalcima u oblastima koje se odnose na efikasnu zaštitu žrtava i sankcionisanje počinilaca jasno su artikulisane, što je važno za osmišljavanje budućih sličnih programa koji će dodatno ojačati kapacitete državnih institucija i organizacija“, kazale su Zeković i Gligorović.

Misija će nastaviti da podržava institucije i organizacije civilnog društva da zajedno rade na promovisanju rodne ravnopravnosti u društvu sa nultom tolerancijom prema nasilju u porodici.

 

Foto: OSCE/Zorica Ćeranić