Misija OSCE-a osuđuje nasilne napade na izborna tijela u Albaniji

Misija OSCE-a osuđuje nasilne napade na izborna tijela u Albaniji

Misija OEBS-a u Tirani osudilo je nedavne nasilne napade na izborna tela zadužena za organizovanje predstojećih lokalnih izbora u Albaniji 30. juna.

Potpuna izjava:

Misija OSCE-a čvrsto osuđuje nedavne nasilne napade na tela zadužena za organizovanje izbora u različitim opštinama širom Albanije. Svi politički i administrativni procesi moraju se odvijati u skladu sa principima vladavine prava.

Svaki pokušaj da se demokratski proces degradira nasilnim postupcima krši zakon, zaustavlja napredak zemlje i podriva njen međunarodni ugled. Ne samo da su počinioci nasilja, već i podstrekači, zakonski odgovorni. Pozivamo državne organe da preduzmu sve mere, u skladu sa postojećim zakonima, da istraže i procesuiraju one koji su odgovorni za nasilna uznemiravanja.

Takođe pozivamo organizatore demonstracija u petak da osiguraju mirni protest. U skladu sa svojim mandatom, Misija u Albaniji je spremna da nastavi da podržava vladavinu prava i demokratiju u Albaniji.