Mitsotakis: Glasanje Grka u inostranstvu je veliki uspeh

Mitsotakis: Glasanje Grka u inostranstvu je veliki uspeh

Grčki premijer, Kyriacos Mitsotakis, u obraćanju trenutnom sastavu Kabineta Vlade, opisao je nacrt zakona za koji omogućava glasanje Grka u inostranstvu kao ogroman uspeh Vlade jer je, kako je istakao, rešen decenijama star problem.

Mitsotakis se suzdržao od pominjanja kompromisa koje je morala načiniti Vlada, a koji predstavljaju kršenje obećanja datog grčkim iseljenicima u SAD tokom nedavne posete, i umesto toga je izneo 4 + 1 tačke koje su omogućile strankama da se dogovore kako bi obezbedile 200 glasova potrebnih u Parlamentu .

Prema izjavi portparola Vlade, „predloženim nacrtom zakona uređena je ustavna odredba o tome kako iskoristiti pravo glasa za one koji se na dan nacionalnih izbora (kao i izbora za Evropski parlament i nacionalnu Skupštinu) nalaze izvan teritorija države. Član 51 (4) Ustava zahteva posebnu većinu od 200 članova kako bi zakon prošao u Parlamentu. U kontekstu okupljanja potrebne većine, formiran je međuministarski odbor koji se sastoji od predstavnika šest parlamentarnih stranaka.

Tačke dogovora su:

  1. Lično glasanje u izbornim jedinicama koje će se formirati u ambasadama, konzulatima, iseljeničkim prostorima ili na drugim odgovarajućim mestima.
  2. Glasovi onih koji ostvare svoje pravo glasa u ovim izbornim jedinicama računaće se jednakim za ukupni izborni rezultat, a samim tim i za ukupnu raspodelu mandata.
  3. Broj poslanika dijasore u državnom parlamentu povećava se sa 12 na 15. Birači u inostranim departmanima će (bez obeleženih preferencija) birati glasački listić koji žele. Na strankama je da odaberu jednog ili više kandidata na glasačkom listiću, koji dolaze iz grčke dijaspore.
  4. Birači koji imaju pravo da se registruju u inostranstvu moraju ispunjavati ove kriterijume:

a. Da su živeli dve godine u Grčkoj tokom poslednjih trideset pet (35) godina

b. Da maju aktivan poreski broj.

5. Dodaje se član 54. Ustava koji će se revidirati tako da ograničenja iz tačke 4. budu u skladu sa Ustavom.

Ministar unutrašnjih poslova P. Theodorikakos i zamenik ministra Th. Livanios su takođe predstavili sve detalje u vezi sa procesom upisa u biračke spiskove, načinom glasanja, brojenjem glasova. / ibna