Mitsotakis o nedostatku transparentnosti ali bez pominjanja policijskih orgijanja

Mitsotakis o nedostatku transparentnosti ali bez pominjanja policijskih orgijanja

Birokratija, nedostatak transparentnosti i korupcija predstavljaju prepreke za rast i zamke na državnom nivou na putu Grčke 21. veka, izjavio je premijer Kyriakos Mitsotakis na konferenciji „Tehnologija za transparentnost“, aliu govoru uopšte nije spomenuo orgije policije po leđima građana ili slučajeve kršenja pojedinih sloboda zabeleženih posljednjih dana.

Osvrćući se na politiku svoje vlade, fokusirao se na uspostavljanje Nacionalne agencije za transparentnost, koja objedinjuje šest nezavisnih i, do sada, razdvojenih službi koje imaju sličan obim. Njihovi postupci “biće metodički razvijeni zajedničkim jezgrom,” a takođe će ih podržati privatizovani operatori, kako bi se povećala njihova efikasnost“.

On se osvrnuo na ulogu tehnologije i digitalnu transformaciju države koju promoviše rukovodstvo Ministarstva za digitalnu reformu pominjući: „… zakonski okvir o obaveznom elektronskom podnošenju zahteva od 1. januara 2021. Svaka presuda suda sada se može pratiti putem interneta. Poreske vlasti su horizontalno povezane međusobno, ali i banke, kako se elektronske transakcije šire. Ovo ograničava obim privrednog kriminala. Dok će, na različitom nivou, identiteti novog tipa očistiti birokratiju u čitavom spektru kontakata sa državom. I naravno, Nacionalna agencija za kibernetičku bezbednost će funkcionisati kao kišobran za sve ove inicijative. Kritične nacionalne infrastrukture biće klasifikovane u posebnu kategoriju zaštite. Štaviše, takođe će nadgledati svakodnevno poštovanje Evropske direktive o bezbednosti mrežnih i informacijskih sistema. “

Zanemarujući nasilne policijske akcije koje se kreću u potpuno suprotnom smeru od onoga što je Mitsotakis izjavljivao, zaključio je rekavši: „Manje korupcije i veća transparentnost pre svega je pitanje kulture koja se gaji samo ponovnom legitimizacijom države i njenog instrumenti. Zato sam siguran da će uskoro politički primer koji postavljamo mobilizovati čitavo društvo. Poverenje građana u državu biće obnovljeno čim shvate da to radi u njihovu korist. Da to proizvodi rezultate za dobrobit svih. Ponovo će steći poštovanje prema institucijama kada vide da im dobro služe i kada opravdaju svoju ulogu uključivanjem u društvo“. / ibna