Mladi građani BiH imaju više optimizma nego stariji

Mladi građani BiH imaju više optimizma nego stariji

Devetom javnom debatom koja je danas održana u Zenici, ujedno je i okončan projekt ‘PrEUzmi inicijativu’, koji je pokrenula Kancelarija specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR).

Proteklih meseci projekt je kroz slične debate realizovan na celom prostoru BiH, a šef Delegacije EU u BiH te specijalni predstavnik EU ambasador Lars-Gunnar Wigemark rekao je da mu je susret i razgovor na temu evropskog puta BiH s građanima Zenice ipak bio najvažniji sastanak u tom gradu.

On se danas sastao i s premijerom Vlade ZDK Mirzom Ganićem te gradonačelnikom Zenice Fuadom Kasumovićem.

“Nakon osam debata, ovo je deveta i ono što se potvrdilo u razgovoru s građanima, a što je meni i ranije bilo poznato je to da građane najviše brinu radna mjesta, perspektive…životna pitanja. Zanimljivo je i da najviše optimizma upravo imate među mladima, dok je pesimizam prisutniji kod onih starijih generacija. Mladi su ti koji su, svakako, spremniji da preuzmu inicijativu,” ocenio je ambasador Wigemark.

On je dodao kako je građane, predstavnike nevladinog sektora te male i srednje preduzetnike i u drugim gradovima koje su posetili, interesovalo kako pristupiti sredstvima iz fondova EU, ali i šira perspektiva BiH i njene mogućnosti, ustavne reforme…

“Pedeset posto pravne stečevine EU provodi se na nižim, lokalnim nivoima. Prilike, kao što je i ovaj susret, nose mogućnost da vlasti saznaju šta je to što se od njih očekuje u procesu evropskih integracija, a i sami građani da čuju direktno šta je to što proces evropskih integracija donosi njima. Da razumeju da je reč o jednom procesu koji je, zaista, celovit i sveobuhvatan, transformativan…koji nije rezervisan samo za političke elite ili političke lidere na najvišim nivoima i njihove odluke,” istakao je Wigemark.

Francuski ambasador u BiH Guillaume Rousson također je istakao kako BiH ima evropsku šansu i da, po njegovom mišljenju, bez obzira na sve opstrukcije, ne postoje prepreke koje ova zemlja ne može savladati na tom putu.

“BiH je dobila šansu kroz mapu puta koja je jasno predočena od Evropske komisije kroz mišljenje i analitički izveštaj. U njima su jasno utvrđeni uslovi koje BiH mora da zadovolji, kako bi se priključila EU. Moj savet stanovnicima BiH je da što brže prihvate ove uslove te da ih ispune, kako bi se u što skorijem roku priključili EU,” poručio je Rousson, koji je dodao da ispunjenje tih ciljeva i zadataka isključivo zavisi od BiH.

Domaći EU ekspert za okolinu, Matrin Tais podvukao je kako mladim ljudima u BiH treba poručiti da uče te da budu dobri stručnjaci.

“Oni treba da ulože u ovu zemlju. Nažalost, inicijativa Evrope je, sada, a što se tiče naših mladih ljudi, da ih što više dođe u Evropu. Sve su akcije takve. Ja mislim da Evropa treba da nam pomogne ekonomski, da se razvijamo, da naši mladi ljudi ostaju ovdje. Mi trebamo pomoć Evrope,” istakao je Tais.

Hrvatski ekspert Tamara Puhovski, koja je bila uključena u proces ulaska Hrvatske u EU, ističe daBiH može primeniti neka iskustva iz njene zemlje.

“Danas je proces pristupanja drugačiji,” napomenula je Puhovski, koja je dodala da država aplikant ne mora čekati ulazak u EU da bi mogli koristiti novac iz EU fondova.