MMF kritikuje vladu Albanije zbog poreza

MMF kritikuje vladu Albanije zbog poreza

Iako su preduzeti veliki napori na modernizaciji i sprovođenju reformi, albanski poreski sistem ne donosi u državni budžet onoliko novca koliko se očekivalo. Ovo je suština izveštaja koji je Međunarodni monetarni fond objavio o efektima poreskog sistema. U izveštaju se dodaje da su u poslednjih 10 godina poreski prihodi u proseku bili slabiji u odnosu na plan za blizu 1,5 odsto BDP-a. „Nedostaci u naplati u odnosu na budžet nastavljeni su u poslednjih nekoliko godina i uglavnom su pripisani nerealnom predviđanju“, objašnjavaju stručnjaci MMF-a. Drugim rečima, vladine prognoze o naplati poreza na početku godine bile su veće od stvarno naplaćenog poreza na kraju godine.

Prema MMF-u, najveći nedostaci bili su PDV, porez na dobit, porez na promet i porez na gorivo. „Povrat PDV-a bio je 16 odsto manji od predviđenog za 2017. godinu i postojali su posebni aranžmani za odlaganje povrata PDV-a za neke velike infrastrukturne projekte“, objašnjavaju i stručnjaci MMF-a. S druge strane, prema MMF-u, nedavne reforme poreske politike su smanjile poresku osnovicu i komplikovanu poresku administraciju. Stoga, MMF preporučuje da se ubrza program za konsolidaciju nekih ključnih funkcija na manje regionalnih lokacija, počevši od funkcije naplate zaostalih dugova.

“Smanjenje praga PDV-a za mikro-preduzeća ima mali uticaj na prihode”

Vlada je to protumačila kao meru koja ne samo da će uvesti više reda u poslovnom sektoru, već će doneti i više prihoda državi. Ali to nije bio slučaj. Smanjenje praga poreza na dodatu vrednost za kategoriju mikro preduzeća nije ispunilo ovo očekivanje. Međunarodni monetarni fond je i to potvrdio. „Smanjenje praga PDV-a donelo je oko 13.000 mikrobiznisa u sistem PDV-a od aprila 2018. godine, uz mali uticaj na prihode“, kažu stručnjaci.

Apel: Trebaju postojati razumna očekivanja od velikih poreskih obveznika  

“Vlada mora imati razumna očekivanja o količini prihoda koje može generisati od velikih poreskih obveznika”. Ovo je još jedan poziv koji su eksperti MMF-a uputili albanskim vlastima, dodajući da svaka kategorija predstavlja sopstveni rizik u poslovanju. „Trebalo bi revidirati kriterije za identifikaciju velikih poreskih obveznika, jer LTO ne upravlja svim velikim poreskim obveznicima. Populacija LTO poreskih obveznika trenutno broji 680 poreskih obveznika i 125 neaktivnih poreskih obveznika”, dodaje MMF.