MMF protiv autoputa Bar-Boljari

MMF protiv autoputa Bar-Boljari

Međunarodni monetarni fond (MMF) vjeruje da će žurba za dovršetak autoputa od Bara do Boljara ugroziti državne finansije Crne Gore, odnosno fiskalnu održivost i da bi dovršavanje autoputa novim kreditima zahtevalo nove mere fiskalnog prilagođavanja.

Radovi na prvoj deonici autoputa od Smokovca do Mateševa, koja je trebala biti završena u maju ove godine, produženi su do oktobra sledeće godine. Prva dionica koštaće državu oko 900 miliona bez kamate i kursnih razlika između dolara i evra. Budući da se javni dug znatno povećao zbog izgradnje prvog dela, vlada je bila prisiljena pokrenuti mere fiskalnog prilagođavanja, uključujući smanjenje plata, veće trošarine i PDV. MMF procenjuje javni dug na 88 posto BDP-a na kraju 2019.

“Žurb za završetak autoputa verovatno će ugroziti fiskalnu održivost. Dovršavanje ostalih dionica moglo bi koštati dodatnih 25 posto BDP-a. Ako vlada odluči da dovrši autoput između 2021. i 2026. kroz nove zajmove, državni dug (uključujući garancije) ostat će iznad 80 posto BDP-a u 2020. Bez novog duga javni bi se dug mogao smanjiti na 50 posto BDP-a do 2030.godine”, procenjuje MMF .

Kako objašnjavaju, u slučaju novog zajma, vraćanje duga na njegov početni nivo 2030. godine zahtevalo bi novu rundu fiskalnog prilagođavanja od oko tri procentna poena BDP-a između 2021. i 2023. BDP je sada 4,8 milijardi evra, a takvo godišnje „fiskalno prilagođavanje“ značilo bi da se oko 140 miliona evra treba osigurati kroz štednju ili porez.

“Završiti i održati novo fiskalno prilagođavanje ove veličine bilo bi teško”, rekao je MMF.

Prema medijskim izveštajima MMF smatra da bi dalje planiranje autoputa trebalo pauzirati dok se ne provede realna studija izvodljivosti koja bi trebala proceniti ekonomski povrat u odnosu na izgradnju drugog dela. MMF podseća da je crnogorska vlada naručila novu studiju izvodljivosti, koja bi trebalo da bude završena naredne godine.

„Ako odluči nastaviti sa radovima na autoputu, savetujemo vladi da ne preduzima dalju izgradnju ili finansiranje barem do 2023. godine kada bi javni dug trebao pasti, procenjeno na ispod 60 posto BDP-a. Izgradnja drugog dela vjerovatno će biti jeftinija (za oko 300 milijuna evra) i pružiće dalje koristi povezivanja sa severom i turističkim područjima”, rekao je MMF.

Misija MMF-a savetovala je vlastima da pažljivo odmere prednosti projekta autoputa Bar-Boljare zbog alternativne upotrebe oskudnih javnih resursa.

“Kako bi prvi deo, od ukupno četiri, trebao biti završen do 2020. godine, vlasti razmatraju mogućnosti za izgradnju drugog dela. Dosadašnje studije izvodljivosti, završene pre nekoliko godina, procenile su nizak ekonomski povrat celokupnog autoputa, zasnovan na ograničenom potencijalu prihoda od putarina u odnosu na troškove“, rekao je MMF.

Ova organizacija također ističe da nastavak izgradnje autoputa korištenjem privatno-javnog partnerstva (PPP) također može dovesti do značajnih fiskalnih troškova.

Misija MMF-a navodi da ih je Vlada Crne Gore obavestila da će oprezno nastaviti s daljom izgradnjom autoceste i da će do nove studije izvodljivosti 2020. analizirati modele za izgradnju drugog dela.

“Vlasti navode da je kompletiranje prve deonice njihov glavni prioritet i da neće započeti drugu ako su rešenja fiskalno neodrživa”, rekao je MMF./ibna