Na stolu predlog za izraelsko-kiparski plinovod

Na stolu predlog za izraelsko-kiparski plinovod

Energean je dostavio Kiparskom regulatornom telu za energetiku (CERA) Plan razvoja cevovoda za prirodni gas za snabdevanje Republike Kipar kroz plutajuće skladište i proizvodnu platformu (FPSO) ”Energean Pover”, koji će biti operativan od marta 2021. u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Izraela.

Relevantni tehnički izveštaj, pripremljen uz pomoć specijalizovanih stranih firmi (TechnipFMC), predstavlja poreklo i način uvoza količina prirodnog gasa u Republiku Kipar, prateći put od Kariškog morskog polja preko cevovoda do plutajućeg skladišta i proizvodnje u “Energean Pover” i odatle podvodnim cevovodom do kiparskog Basilika, gde će naftovod doći do obale.

Pored toga, Energean je potpisao pisma namere za isporuku prirodnog gasa privatnim kompanijama, koje imaju licencu za električnu energiju na Kipru. Prema ovom planu, Energean procjenjuje da:

– Kipar će moći da kupuje prirodni gas po veoma konkurentnoj ceni bez ikakvih troškova za infrastrukturu, sa očiglednim prednostima za kiparsku ekonomiju i potrošače

-Konkurencija na kiparskom energetskom tržištu u celini će se povećati, zbog perspektive snabdevanja prirodnim gasom privatnim kompanijama koje imaju dozvole za električnu energiju

– planiranje Republike Kipar će biti ispunjeno i bezbednost snabdijevanja će biti ojačana

– geopolitička uloga Republike Kipar u regionu istočnog Mediterana će se dodatno povećati

„Podneli smo sveobuhvatan plan snabdevanja Republike Kipar prirodnim gasom kroz infrastrukturu koju kompanija stvara u EEZ Izraela. Mi smo na raspolaganju kiparskoj vladi i nadležnim organima kako bismo razgovarali o izgledima za implementaciju plana koji će omogućiti Republici Kipar da koristi prirodni gas od marta 2021. godine, pod uslovom da se postupci licenciranja odvijaju bez odlaganja”, rekao je Mathios Rigas, direktor Energean grupe./ibna/