Nagrađene najbolje fotografije “barijera kroz objektiv”

Nagrađene najbolje fotografije “barijera kroz objektiv”

Dodela nagrada za najbolje fotografije u okviru foto konkursa ”Daj nam motiv – detektuj barijeru kroz objektiv” koji je realizovan u sklopu kampanje ”Sva lica pristupačnopsti” upriličena je danas u EU Info centru u Sarajevu. Cilj foto takmičenja bio je da se detektuju različiti oblici barijera s kojima se svi građani, a posebno osobe sa invaliditetom, svakodnevno suočavaju.

Gianluca Vannini, šef Operativnog sektora za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju pri Delegaciji EU u BiH istakao je da je neophodno promeniti navike i stav prema osobama s invaliditetom i okrenuti se ka stvaranju boljeg okruženja za sve. “Moramo biti u stanju prepoznati i razumeti ove probleme i uložiti dodatne napore na uklanjanju ne samo fizičkih prepreka, već i nedostupnosti informacija i komunikacije za osobe s invaliditetom” i dodao “trebamo se usredotočiti na talente i potencijale, a ne na ograničenja”.

Kampanja je realizovana je u okviru projekta ”Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana” kojeg finansira Evropska unija, a realizuju Organizacija amputiraca UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana ”Nešto Više” Sarajevo.

”Bez obezbeđivanja pristupačnosti okruženja, proizvoda i usluga nije moguće delovati niti na jednom drugom polju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom. Naš zadatak je stalna promocija svih vrsta pristupačnosti za osobe sa invaliditetom, tako da ona postane dio planiranja, kako bi postala prilika, a ne opterećenje, ni za socijalne sisteme, ni za biznis sektor”, izjavila je Tanja Mandić Đokić projekt konsultantica i aktivistkinja unutar pokreta osoba sa invaliditetom.

Željko Volaš, predsednik Organizacije UDAS naglasio je da se putem projekta ”Ravnopravno Različiti”  želi razviti nov koncept pristupa u zajednici, gde će ohrabriti i osnažiti jedni druge da budu ravnopravni članovi zajednice. ”Mi, osobe sa invaliditetom, želimo da pokrenemo druga pitanja u lokalnim zajednicama koja se ne tiču samo osoba sa invaliditetom, kao što su pitanja ekonomskog razvoja, ekološka pitanja, pitanja pomirenja te međusobno povezivanje zajednica. Ovim pristupom ćemo ohrabriti zajednice da međusobno sarađuju kako bi kreirali društvo pristupačno za sve građane jer sve što je dobro za osobe sa invaliditetom, dobro je za sve građane,” kazao je Željko Volaš.

Prvu nagradu dobile su Aleksandra Stošić i Milijana Bojić, druga nagrada dodeljena je  je Adni Memić, a dok je na treća nagrada uručena  Džani Hodžić. Pored dodele nagrada autorkama za najbolje fotografije, u EU Info centru predstavljena je i foto izložba  ostalih fotografija koje su ušle u uži izbor, a koje na jedinstven način prikazuju barijere i prepreke sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom.