“Nastavlja se dinamičan rast crnogorske ekonomije po stopi koja je među najvećim u Evropi,” tvrdi funkcioner PK CG

“Nastavlja se dinamičan rast crnogorske ekonomije po stopi koja je među najvećim u Evropi,” tvrdi funkcioner PK CG

Prijavljena dobit i naplata poreza evidentno raste u Crnoj Gori, što govori o tome da privreda u ovoj zemlji sve bolje posluje. Poreska uprava je u 2019. godini naplatila 75 miliona evra poreza na dobit, što je za šest miliona, ili devet procenata više nego u 2018. Reč je tri miliona evra većem iznosu u odnosu na planirani. Ovo je saopšteno tokom nedavnog sastanka predsednika Privredne komore Crne Gore Vlastimira Golubovića i direktora Poreske uprave Miomira M. Mugoše.

Kako je saopšteno iz Privredne komore Crne Gore, na sastanku je razgovarano o ekonomskim kretanjima, na temelju Analize „Crnogorska privreda u 2019. godini“ koju je uradila Privredna komora, a sa akcentom na oblasti koje su u fokusu ovih institucija.

Golubović je kazao da se nastavlja dinamičan rast crnogorske ekonomije po stopi koja je među najvećim u Evropi. Rastu najviše doprinose investicije koje su u 2019. više 15 odsto u odnosu na prethodnu. Rezultati zabeleženi u brojnim privrednim granama, pre svega turizmu, građevinarstvu, trgovini, što prati i rast zaposlenosti po stopi 8,2 odsto, uveravaju da će taj trend biti nastavljen.

Mugoša je predstavio rezultate Poreske uprave u prethodnom periodu.

“Rast privrednih aktivnosti direktno utiče na fiskalni potencijal, od kog direktno zavisi visina poreskih prihoda. Poreska uprava najbolje prepoznaje da Crna Gora ima značajan poreski potencijal, kojem znatno doprinosi i 4.385 novih privrednih subjekata u 2019. godini,” rekao je Mugoša.

Na naplatu poreza utiče i rast fiskalne kulture obveznika, što Poreskoj upravi omogućava da manje primenjuje represivne mere.

“U prethodne četiri godine naplatili smo 4,168 milijarde evra poreza čime smo premašili plan za 201 milion,” naveo je direktor Poreske uprave, dodajući da je u 2019. naplaćeno 80 miliona evra više od planiranog.

U prethodne četiri godine nivo dospelog poreskog duga smanjen za 210 miliona evra. Na dan 31. decembar 2019. on je iznosio 378.142.829 evra.

Tokom trajanja programa reprograma poreskog duga ukupno je naplaćeno 62,7 miliona evra, a Mugoša očekuje da će u naredne dve godine ovaj iznos preći 100 miliona.

“Poreska uprava i na ovaj način podržava održivo poslovanje privrednih subjekata,” rekao je on.

Predsednik Komore je tokom sastanka ponovio raniju inicijativu ove asocijacije da, u procesu elektronske fiskalizacije, privrednici, posebno mali, ne budu opterećeni troškovima nabavke neophodne opreme, već da ove troškove na sebe preuzme Vlada.