Nastavljaju se neslaganja vlade Grčke i institucija o rastu i višku

Nastavljaju se neslaganja vlade Grčke i institucija o rastu i višku

Grčka vlada i evropske institucije zajednnički su procenili da će u ovoj godini primarni višak biti oko 3,7% BDP, sa socijalnom dividendom od od oko 300 miliona evra sa očekivanjem za rast.

Međunarodni monetarni fond projektuje 3,3% kao što su i pokazali u fiskalnim monitorskim tabelama koje se nalaze u današnjem posebnom izveštaju Fonda.

Pored toga, izgleda da su se vlada i evropske institucije složile oko brojki za preliminarni nacrt budžeta za 2020. godinu, osim u stepenu rasta, za koji institucije imaju suštinske rezerve o cilju postavljenom na 2,8%. Međutim, MMF procenjuje da će iduće godine primarni višak da se zaustavi na 2,6% BDP, ili za celi procenat manje od sadašnjih 3,5%.

Treba primetiti da je u Pregledu svetske ekonomije, koji je objavljen juče, Fond predvideo da će rast grčke ekonomije biti samo 2% ove i 2,2% iduće godine, što je ispod budžetskog praga, dok je za 2024. godinu predviđen rast od jedva 0,9%.

Pored toga, viškovi za dvogodišnji period 2021-2022 se procenjuju na 2,5% BDP, na 2,3 % u 2023 i 2% u 2024. godini.

Veliki pad u dugovima

Predviđanja Fiskalnog monitora o postepenom širenju fiskalno g deficita takođe su istaknuti. Višak od 1% BDP je pronađen za prošlu godinu, dok je deficit od 0,3% projektovan za ovu godinu, , i koji će dostići 1% u idućoj, te završiti na 1,6% u 2024. godini.

Stope prihoda i rashoda u procentu BDP-a prate tendenciju opadanja. Javni prihodi sa 47,7% BDP ove godine dostići će 44,1% BDP-a 2024. godine, dok će javna potrošnja sa 47,5% BDP-a pasti na 45,7% BDP-a.

Što se tiče javnog duga, predviđa se da će se značajno smanjiti sa 176,6% BDP ove godine na 154,1% BDP-a 2024. godine, zahvaljujući sporazumu koji je potpisala vlada SIRIZE. / ibna