Neizvesnosti i rast grčke ekonomije

Neizvesnosti i rast grčke ekonomije

Predstojeće odluke Državnog veća o retroaktivnom i međunarodnom okruženju takođe donosi velike neizvesnosti. Ekonomija evrozone je u padu (1,2% ove godine, 1,1% za sledeću godinu, prema procenama ECB), ali ekonomisti u Grčkoj tvrde da postoji potencijal za rast. U grčkom Ministarstvu finansija, generalni direktor za ekonomsku politiku Giorgos Manolas razgovarao je sa rukovodiocima studija i odeljenja za finansijsku analizu domaćih institucija i organizacija koji prave prognoze za grčku ekonomiju u pogledu pripreme preliminarnog predloga budžeta.

Očekuje se da će rast BDP za čitavu 2019. godinu ostati ispod 2%, dok će se od 2020. ekonomije očekivati da dostignu stope rasta od preko 3%. Ovo napominje Helenska federacija preduzeća (SEV) u svom mesečnom biltenu o ekonomskim kretanjima, dodajući: „Grčka ekonomija počinje da koristi povoljne efekte prvih mera nove vlade koje su uvedene nakon izbora 7. jula ove godine. Najavljeni poreski odbici sa odbitkom za ENFIA, PDV, porez na dohodak fizičkih i pravnih lica itd. i unapređenje operativnog okvira preduzeća pojednostavljivanjem postupaka i ubrzavanjem strateških investicionih odluka stvaraju atmosferu euforije ne samo na tržištima, koja se ogleda u znatnom padu prinosa grčkih obveznica, nego i u preduzećima i u domaćinstvima. Pre ili kasnije ova klima će dovesti do povećanja investicija, zaposlenosti i plata, posebno od 2020. godine nadalje.

Međutim, postoje dobre nade da je oporavak privrede već započeo u drugoj polovini 2019. Očekuje se da će potrošačka i investicijska potrošnja porasti jer domaćinstva i preduzeća predviđaju povećanje raspoloživog dohotka koji će se dogoditi u narednim godinama.

U svakom slučaju, 2019. godina će biti godina mešovitih rezultata, podudarajući se sa usporavanjem već zabeleženog BDP-a u prvoj polovini i njegovim očekivanim rastom u drugoj polovini godine, usled mera za podsticanje ekonomske aktivnosti. Skoro sve preduzete mere nisu privremene, ali daju trajne rezultate i očekuje se da će ih u budućnosti još više poboljšati“.

Prema podacima ELSTAT-a, u drugom tromjesečju 2019. stopa rasta BDP-a porasla je (+ 1,9%), međutim, u prvoj polovini godine rast BDP-a se usporio u odnosu na odgovarajući period 2018. godine (+ 1,5% u prvoj polovini godine 2019., nasuprot + 2,1% u prvoj polovini 2018. godine). / ibna