Nemačka u BiH investira u vetroelektrane i organsku poljoprivredu

Nemačka u BiH investira u vetroelektrane i organsku poljoprivredu

Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH Gordan Milinić i predstavnik Agencije za regiju Hercegovine Amir Kazić posetili su sedište kompanije Centra za obnovljive izvore energije Impro-Impex u Mostaru, i lokacije na kojima se u partnerstvu s investitorom iz Nemačke implementiraju projekti vetroelektrane Grebak (u blizini Nevesinja)  i organske poljoprivredne proizvodnje (Gabela kod Čapljine).

Izvršni  direktor vetroelektrane Grebak Miralem  Čampara i stručni  saradnik Centra za obnovljive izvore energije Impro- Impex Ramiz Zaimović su prezentivali dosadašnje faze u realizaciji projekata.

Kako se napominje u saopštenju za javnost FIPA, istraživanje potencijala vetra na lokaciji Grebak započelo je prije 10 godina, nakon što su FIPA i Impro Impex – Centar za obnovljive izvore energije iz Mostara, prezentovali rukovodstvu Opštine Nevesinje potencijale i benefite vetroenergije na lokacijama Grebka i Morina, a tadašnji načelnik Nevesinja Brano  Miković odobrio postavljanje mernih stubova.

Vlada Republike Srpske  je u aprilu ove godine sa firmom VE Grebak d.o.o. potpisala Ugovor o koncesiji za izgradnju vetroelektrane Grebak snage od oko 50 MW i investicione vrednosti od oko 130 miliona KM (oko 65 miliona €). Planirano je instaliranje do 15 vetroturbina sa godišnjom proizvodnjom od oko 130 GWh električne energije. Planiran je mogući početak izgradnje za kraj 2020. (zašto je potrebna puna podrška projektu od strane nadležnih institucija), a očekivani završetak  za kraj  2021 godine. Puštanje u pogon, probni rad i garantna ispitivanja predviđena su do sredine 2022 godine.

Prema odluci vlade Republike Srpske naknada za koncesiju iznosi 0,0055 KM / kWh proizvedene električne energije, a Opštini Nevesinje bi mogao godišnje pripadati iznos i do 800.000 KM koncesione naknade.

Proglašavanje vetroelektrane projektom od javnog interesa bi trebalo ubrzati rešavanje imovinsko pravnih odnosa za  potrebe projekta.

“U projektu poljoprivredne proizvodnje, koji se realizuje na području Gabele kod Čapljine fascinirajuće je čuti i videti kako se 140 ha hercegovačke goleti pretvaraju u plodnu podlogu za sadnju organskog bilja i drugih mediteranskih kultura kao što su masline, šipak, smokve i drugo, uz poštovanje najstrožijih standarda za organskom proizvodnjom kvaliteta DEMETER,” kaže FIPA.

U ovaj zahtevni projekt je  do sada uloženo oko 5 miliona evra, a planirana ukupna investicija je 8 miliona evra.

Direktor Milinić je izrazio veliko zadovoljstvo zbog ekoloških projekata koji će doprineti proizvodnji čiste energije i organskih poljoprivrednih proizvoda, te obećao svaku vrstu podrške i pomoći u njihovoj implementaciji.

Zbog značaja investicionih zahvata za lokalne zajednice, regiju i šire, FIPA će u saradnji s investitorom posvetiti punu pažnju u otklanjanju eventualnih administrativnih prepreka u realizaciji ovih projekata.