Neophodna hitna akcija zbog radikalizacije u zatvorima u zemljama Zapadnog Balkana

Neophodna hitna akcija zbog radikalizacije u zatvorima u zemljama Zapadnog Balkana

Učesnici konferencije “Jačanje regionalne saradnje kao odgovor na radikalizaciju u zatvorima i pružanje podrške organima vlasti u prevazilaženju najvećih izazova koji se nalaze pred zatvorskim sistemima  u regiji Zapadnog Balkana” zaključili su da sve veći broj nasilnih ekstremnih počinilaca krivičnih dela, uključujući strane borce teroriste na Zapadnom Balkanu, poziva na razmatranje postojećih mera i zajednički pristup u postupanju sa ovom kategorijom zatvorenika.

Ova regionalna konferencija, koja je održana danas u Sarajevu, okupila oko 80 zatvorskih stručnjaka, probacijskih službenika i predstavnika koordinatora za borbu protiv nasilnog ekstremizma iz svih šest zemalja korisnica projekta, konkretno Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije, obilježila je početak Regionalnog projekta “Jačanje kapaciteta kaznenih ustanova u pružanju odgovora na radikalizaciju u zatvorima na Zapadnom Balkanu“. Sveobuhvatni cilj Projekta je doprineti regionalnoj sigurnosti time što će se odgovoriti na radikalizaciju u zatvorima i na odvraćanje nasilnih ekstremnih zatvorenika od nasilja.

Josip Grubeša, ministar pravde Bosne i Hercegovine, istakao je da ovaj problem zbog svoje složenosti zahteva regionalnu saradnju, kao i razmenu iskustava, u cilju održavanja efikasne vladavine prava, posebno prema izvršiocima ovakvih krivičnih dela.

“Bosna i Hercegovina je svojim institucionalnim i legislativnim reformskim razvojem te aktivnom borbom protiv terorizma, na državnom i međunarodnom nivou, dokazala svoju opredeljenost u borbi protiv svih oblika terorističkih aktivnosti, kao i radikalizacije. Posebnu pažnju i dalje treba posvećivati uskoj koordinaciji i aktivnostima svih nivoa vlasti u BiH zaduženih za borbu protiv terorizma i radikalizacije, kao i razvoju međunarodnih instrumenata saradnje u borbi protiv terorizma i radikalizacije, a posebice sa zemljama članicama EU, sa SAD i zemljama iz regije,“ zaključio je ministar Grubeša.

Projekat “Jačanje kapaciteta kaznenih ustanova u pružanju odgovora na radikalizaciju u zatvorima na Zapadnom Balkanu” će trajati do maja 2022. godine, a finansiraju ga Evropska unija i Savet Evrope u vrednosti od dva miliona eura, rečano je u saopštenju za javnost Delegacije EU u BiH.

Projekat će direktno podržati provođenje Zajedničkog akcionog plana za borbu protiv terorizma za Zapadni Balkan, potpisanog u Tirani u oktobru 2018. godine. „Ovaj Plan predviđa potrebu primene efikasnih mera za rešavanje radikalizacije u zatvorima, uključujući u područjima prevencije, odvraćanja, rehabilitacije, reintegracije kao i upravljanje i dalja  podrška zatvorenicima osuđenim za dela iz oblasti terorizma koji su pušteni  iz zatvora, te ostalim osuđenim licima koji su pušteni iz zatvora a koji su se možda radikalizovali u zatvoru,“ rekao je Filip De Ceuninck, regionalni savjetnik EU za borbu protiv terorizma iz Delegacije EU u Sarajevu.

On je zaključio da obuka relevantnih aktera, kao što su policajci, zatvorsko osoblje i probacijski službenici, treba da bude adekvatno obezbeđena.

Gianluca Esposito, šef Odjela za borbu protiv kriminala Saveta Europe, naglasio je da je cilj projekta da se pokrene efektivna, održiva saradnju među zatvorskim i probacijskim stručnjacima širom celog regiona.

„Jaka koordinacija je nešto što mora postojati. Uloga koordinativnih mehanizama za borbu protiv nasilnog ekstremizma je od suštinskog značaja, pošto oni imaju funkciju stalnog nadzora nad svim aktivnostima u oblasti borbe protiv nasilnog ektstremizma koje se primenjuju na nivou korisnice Projekta”, rekao je Esposito.

Projekat se provodi u okviru Horizontal Facility programa za Zapadni Balkan i Tursku u periodu 2019-2022, a finansiraju ga Evropska unija i Savet Evrope./ibna