Neuspeh EU i uzaludno iščekivanje vakcine

Neuspeh EU i uzaludno iščekivanje vakcine

Giorgos Georgiou, član EP AKEL

Narodi EU su u nemilosti galopirajuće pandemije i bore se za opstanak. Uprkos uveravanjima da će sveobuhvatan program vakcinacije biti sproveden u državama članicama do kraja 2020. godine, zbog nepravilnog rukovanja, zarobljeni smo u sporazumima EU sa farmaceutskom industrijom i u teškoj smo situaciji zbog kašnjenja i ozbiljnih nestašica u vezi sa naručivanjem i distribucijom vakcine u državama članicama. Ursula Von der Leien kasni sa naručenjem dodatnih serija vakcina …

Međutim, to nije komputerska igra u kojoj se status sačuva. Ovde govorimo o izgubljenim ljudskim životima …

Takozvana solidarnost između evropskih država još jednom se pokazuje kao nejasan slogan. Bogate evropske zemlje naručile su i obezbedile sebi razne vakcine van okvira koje je postavila EU. Nismo li uostalom i mi jednaki u smrti?

Javno zdravlje i sam život konačno moraju da imaju prednost nad privatnim interesima i profitom, zbog čega smo se Komisiji obratili u hitnom postupku, pozivajući na hitnu akciju. Konkretno, pred Komisiju smo izneli tragičnu situaciju na Kipru. Zemlja bi do marta 2021. trebalo da primi dovoljne količine za vakcinaciju 200 hiljada ljudi. Međutim, prema trenutnim podacima, količine koje će se dobiti u bliskoj budućnosti nisu dovoljne za vakcinaciju medicinskog osoblja i ranjivih grupa (vakcinacija kiparske populacije za 50% već je najavljena do … leta. Prekasno …) .

Ako EU i države članice ne preduzmu trenutne mere, imunitet stada na koronavirus (postignut vakcinacijom 60-70% stanovništva) mnogo će kasniti, po cenu ljudskih života i sa katastrofalnim posledicama po ekonomiju i društvo.

Stoga smo se obratili Komisiji, tražeći da nam pruži jasne odgovore na sledeća pitanja koja muče narode EU:

– S obzirom na probleme sa kojima se suočavamo, da li se planira proučavanje i priprema alternativnih planova kako bi se vakcinacije mogle odvijati na zadovoljavajući način?

– Koje mere EU namerava da preduzme, iako u poslednjem trenutku, kako bi obezbedila dovoljne količine vakcina, osiguravajući jednak pristup vakcini, kao javnom dobru, slobodno dostupnom svima?

– Zašto se ne primenjuje proklamovani princip EU o punoj transparentnosti, objavljivanjem svih ugovora i sporazuma zaključenih između EU i država članica sa farmaceutskim kompanijama za proizvodnju i kupovinu COVID-19 vakcina?

– Zašto još uvek nisu objavljene informacije o tome kakav je dosadašnji napredak, od javnih fondova do farmaceutskih proizvoda, za razvoj i proizvodnju vakcine?

– Zašto je odlučeno da se u sporazume pre kupovine uvrsti klauzula koja predviđa da će države članice proizvođaču (farmaceutskoj kompaniji) nadoknaditi sve obaveze koje mogu nastati u vezi sa COVID-19 vakcinama? To je u suštini jednako oslobađanju od odgovornosti farmaceutskih kompanija.

Ponovo se pokazalo da je briselska direkcija inferiorna. Još jednom narodi plaćaju cenu … Neka države preuzmu odgovornost nad svojim narodima.

Kiparska vlada mora delovati odlučno, dalje od rigidnosti i pozivajući se na birokratiju u Briselu. / Ibna