Nevladine organizacije u Severnoj Makedoniji zabrinute su zbog sporosti reformi

Nevladine organizacije u Severnoj Makedoniji zabrinute su zbog sporosti reformi

Civilno društvo u Severnoj Makedoniji izrazilo je zabrinutost zbog nedostatka reformi u pravosudnom sistemu i javnoj upravi.

Helsinški odbor za ljudska prava kaže da reforme u pravosudnom sistemu nisu transparentne i da ih političke stranke koriste kao instrument za međusobno pregovaranje.

Predstavnica ove organizacije, Uranija Pirovska, kaže da civilno društvo podržava proces reformi, ali prema njenim rečima, to nije u potpunosti moguće zbog politizacije državne uprave.

“Reforma nije u potpunosti moguća jer je javna uprava politizovana i ljudi se zapošljavaju na osnovu njihovih političkih uverenja. To je nešto što smo videli u prethodnoj upravi, verujući da ga nećemo videti na ovoj“, kazala je Pirovska.

Simonida Kačarska iz Instituta za evropske politike kaže da su reforme ključne za proces integracije zemlje u EU i da je u tom procesu potrebna veća transparentnost.

“Zemlje EU očekuju veći napredak u odnosu na ovo pitanje uoči junske odluke”, kazala je Kačarska.

Ove dve organizacije su napravile ove procene tokom predstavljanja izveštaja o reformama koje su pokrenute u državi. Prema izveštaju, došlo je do poboljšanja u pravosudnom sistemu, borbi protiv korupcije i ljudskih prava. / ibna /