Nije bilo incidenata na prvoj Paradi ponosa u BiH

Nije bilo incidenata na prvoj Paradi ponosa u BiH

Sedamnaest ambasada u BiH čestitalo je Organizacionom odboru, učesnicima u Paradi, lokalnim institucijama i građanima BiH na uspešnom održavanju prvog Marša ponosa u Bosni i Hercegovini.

Zajedničku izjavu potpisali su predstavnici Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Kancelarije EU (Delegacija EU i EUSR), Ujedinjenih naroda,  Švajcarske,  Holandije,  Nemačke,  Austrije,  Švedske,  Finske,  Velike Britanije,  Španije,  Francuske,  Italije,  Češke Republike,  Grčke,  Rumunije,  Slovenije,  Bugarske i Diplomatska kancelarija Kraljevine Belgije u BiH.

„Narod BiH okupio se kako bi odbacio strah i mržnju i umesto toga pokazao svetu da je BiH zaista otvorena i tolerantna zemlja koja poštuje prava svih pojedinaca. Parada ponosa suštinski traži jednaka ljudska prava za sve. Svi u BiH – bez obzira na svoju seksualnu orijentaciju ili rodni identitet – imaju sva ista prava i slobode. Međutim, ostaje činjenica da ranjive grupei dalje pate. Odgovornost svakoga je da podrži one koji su marginalizovani i suočeni su sa diskriminacijom i nepravdom“, piše u izjavi.

Oni su se zahvalili lokalnim institucijama za održavanje Parade. Sada je, kako su rekli, vreme da se legislativa o mirnim okupljanjima uskladi sa evropskim i međunarodnim standardima, kako bi se zakonski garantovala potpuna sloboda izražavanja i okupljanja.

„Dok izazovi i dalje ostaju, narod BiH preduzeo je važan korak u borbi za jednaka prava LGBTI i drugih marginalizovanih zajednica. Pohvaljujemo vas za vašu hrabrost da budete verni sebi i dajete nadu drugima. Ponosni smo što smo pošli uz vas i ostaćemo uz vas, dok nastavite koračati za jednakošću i ljudskim pravima za sve”, istakle su ambasade u zajedničkoj izjavi.

Verovatno najveće olakšanje završetkom nedeljnog događaja osetilo je 1 500 policajaca koji su osiguravali učesnike prvog takvog događaja u BiH. Veliki dio glavnog grada BiH bio je blokiran i nije bilo šanse da neko sa lošim namerama dođe čak i blizu rute Parade.

Ono što organizatori, ambasade i međunarodne organizacije, koje Paradu pozdravljaju kao događaj koji pokazuje toleranciju i multikulturalnost Sarajeva, zaboravljaju spomenuti je činjenica da su dva anti-Parada okupljanja organizovana u istom gradu. Prvi od njih je „Dan tradicionalne porodice“, održan u subotu i okupio je nekoliko stotina onih koji su protiv definicije porodice izvan obrasca „muškarac-žena-deca“. Neki od njih su uzvikivali “Allahu Ekber”, pokazujući kako su kao islamski vernici protiv ovog događaja.

Drugo okupljanje dogodilo se u nedelju, samo nekoliko sati pre Parade. Sličnom (tradicionalnom) ikonografijom deseci građana pokazali su svoje nezadovoljstvo događajem koji u njihovom gradu.

Kao zaključak je možda vredno reći da je dobro što je Parada održana i prošla bez incidenata. S druge strane, zatvaranje očiju pred činjenicom da su održani protesti protiv Parade neće pomoći toleranciji u Bosni i Hercegovini./ibna