Nikozija objavila turska narušavanja vazdušnog, morskog i kopnenog prostora

Nikozija objavila turska narušavanja vazdušnog, morskog i kopnenog prostora

Stalna kršenja povelje Ujedinjenih nacija predstavljaju permanentnu pretnju međunarodnom miru i bezbednosti

Autor: Michalis Michael

Tursko narušavanje nacionalnog vazdušnog prostora Republike Kipar tokom jula i avgusta ove godine  navedeno je u pismu Generalnom sekretaru UN, Antoniu Guterresu. Pismo je datirano na 11. oktobar a objavljeno je u petak kao službeni dokument Generalne skupštine i Saveta bezbednosti UN.

Pismo, kako izveštava agencija CNA, sadrži četiri dokumenta u kojima su detaljno opisana narušavanja kiparskog vazdušnog prostora, međunarodnih pravila za vazdušni saobraćaj u zoni Nikozije, nezakonito korištenje zatvorenih aerodroma i luka. Sistematsko korištenje nezakonitog aerodroma Toumos od strane turskih komercijalnih aviona je takođe opisano.

Ambasador Andreas D. Mavroyiannis, stalni predstavnik Kipra u UN, naglasio je da je ovakvo ponašanje Turske razlog za zabrinutost Kipra, jer predstavlja stalna kršenja suvereniteta i povećava razarajući efekat invazije i nastavka okupacije dela teritorije od strane Turske. Pored toga, on je naglasio da politika stalnog kršenja povelje UN, međunarodnih zakona, Međunarodnih pravila i propisa, predstavlja stalnu pretnju međunarodnom miru i bezbednosti, utiče na regionalnu stabilnost, ugrožava bezbednost međunarodne civilne avijacije, stvara poteškoće u vazdušnom saobraćaju na Kipru i sprečava formiranje povoljnog okruženja za prvovođenje mirovnog procesa.

Takođe se naglašava da ove akcije od strane Turske, koje se nastavljaju na okupiranim teritorijama na severnom delu Kipra od 1974. godine, imaju za jasan cilj potcenjivanje suvereniteta Kipra, potvrđivanje kontinuirane de facto podele i podršku secesionizmu, preuzimajući navodni vazdušni prostor iznad okupiranih teritorija Republike Kipar. Takođe se kaže da na ostrvu postoje zakonske vlasti, vlasti Republike Kipar, što je potvrđeno raznim rezolucijama Saveta bezbednosti UN, a posebno u rezolucijama 541 (1983) i 550 (1985), kojim Savet bezbednosti ništavnim proglašava pokušaje secesije dela Republike Kipar.

Kiparski stalni predstavnik poziva Tursku i zajednicu kiparskih Turaka da učestvuju u smislenom nastavku mirovnog procesa, i da se ne fokusiraju na potcenjivanje suvereniteta Kipra, promociju komadanja Kipra kroz politiku svršenog čina, tražeći između ostalog, politički rast secesionističkog entiteta./ibna