Nikozija osuđuje najnoviju provokaciju i poziva Tursku da povuče brodove

Nikozija osuđuje najnoviju provokaciju i poziva Tursku da povuče brodove

Autor: Michalis Michael

Predsednik Republike Kipar sazvao je sednicu nacionalnog saveta, na kojoj se očekuje da političke lidere upozna sa onim što se dešavalo u SAD-u ali i šta se dešava sa Turskom i provokacijama u licenciranom „bloku 7“ kiparske ekskluzivne ekonomske zone (EEZ). Potez se opisuje kao nešto što prevazilazi sve što je Turska do sada uradila u EEZ-u Kipra. Jutros je Nikozija izdala sledeće saopštenje:

Kiparska vlada oštro osuđuje nameru Turske da sprovede dalje bušenje jugoistočno od  ostrva, unutar Ekskluzivne ekonomske zone (EEZ) i kontinentalnog pojasa Republike Kipar. Prijetnja bušenjem, ovog puta u okviru bloka koji je licencirala Republika Kipar, predstavlja izuzetno ozbiljnu eskalaciju stalnog turskog kršenja suverenih prava Republike Kipar, koja proizilazi iz Konvencije Ujedinjenih nacija o moru kao i običajnog međunarodnog prava. Ponovno kršeći međunarodno pravo, Turska se odlučila da sprovede aktivnosti bušenja u okviru pomorskog bloka 7, koji je kiparska vlada licencirala evropskim kompanijama i koji se nalazi u okviru EEZ Kipra, kao što je predviđeno međunarodnim ugovorom između relevantnih obalnih država, Republike Kipar i Arapske Republike Egipat te Sporazumom o razdvajanju EEZ iz 2003. godine. Istraživanje i / ili eksploatacija ugljovodonika u bloku 7 je ekskluzivno suvereno pravo Kipra i ne utiče na prava bilo koje treće zemlje, uključujući Tursku.

Ova nova provokacija vidljiv je primer stava Turske, koji i dalje osuđuje pozive Evropske unije i međunarodne zajednice da prekinu sa svojim nezakonitim aktivnostima i da poštuju suverena prava Republike Kipar za istraživanje i eksploataciju prirodnih resursa u svojoj morskoj zoni. Ovo je još jedna potvrda krajnje provokativnog i upornog uvredljivog ponašanja Ankare, koja se odlučila udaljiti od međunarodnog prava i, štaviše, bez ustručavanja ugroziti bezbednost i stabilnost u Istočnom Mediteranu. Još jednom pozivamo Tursku da odmah prekine sa svojim ilegalnim aktivnostima i povuče sve svoje brodove bušilice i seizmičke brodove EEZ i kontinentalnog pojasa. Oštre pretnje i taktike zastrašivanja su praksa neke druge ere. Nepravilnosti, bez obzira koliko se često ponavljale, ne dovode do pravde.

Republika Kipar odlučna je da nastavi braniti svoja zakonska prava pojačavajući svoje napore na pravnom, političkom i diplomatskom nivou, koristeći sve mogućnosti koje su joj pružene, posebno u okviru Evropske unije. S tim u vezi se podseća na odluke Evropske unije kojima se osuđuju nezakonite aktivnosti Turske, a posebno na Zaključke Evropskog saveta od 20. juna 2019. i zaključke Saveta za spoljne poslove od 15. jula 2019. u kojima oni pozivaju visokog predstavnika za spoljnu politiku i Evropsku komisiju da nastave proces usvajanja ciljanih mera protiv Turske u svetlu njenih kontinuiranih ilegalnih aktivnosti bušenja u Istočnom Mediteranu./ibna