Nova demokratija predstavlja dogovor o glasanju Grka u inostranstvu kao uspeh

Nova demokratija predstavlja dogovor o glasanju Grka u inostranstvu kao uspeh

Nova demokratija, u pismu njenog sekretara George Stergioua, pokušava da konsenzus stranaka u vezi sa glasanjem Grka koji žive u inostranstvu predstavi kao lični uspeh, iako je odstupila od svojih prvobitnih zahteva.

Pismo je poslano članovima i finkcionerima stranih organizacija.

Stergiou tvrdi da je po prvi put pravo na glasanje, koje predstavlja jedan od ciljeva premijera Kyriakosa Mitsotakisa, sada ispunjen, propuštajući, naravno, da pomene da glasanje putem pošte, koje je obećao, nije uključeno u ovaj aranžman, a preduslovi koje su postavile druge stranke, a on je bio prisiljen da ih prihvati, ograničava broj onih koji imaju pravo da glasaju.

U pismu, Stergiou kaže da je “nakon konsultacija sa svim strankama, postignut dogovor koji nije sličan drugim dogovorima u modernoj istoriji, te vodi ka nacrtu zakon koji će, kako se čini, imati nadmoćnu većinu u grčkom Parlamentu.

Došlo je vreme da se kaže “da” za:

  1. omogućavanju grčkim glasačima koji žive u inostranstvu da glasaju u njihovom mestu stalnog boravka; uz jedinstveni uslov da su proveli najmanje dve godine u poslednjih 35 godina pre nego što su poslali elektronsku prijavu za upis na posebnu glasačku listu. Dve godine ne moraju biti u nizu. Podaci će biti provereni direktnim pristupom vladinoj bazi podataka. Proces registracije se obavlja jednom i vredi neograničeno
  2. paritetu glasova Grka u inostranstvu, koji će se računati u ukupan rezultat i time ući u kalkulaciju ukupnog rezultata stranaka
  3. glasanju u posebnim centrima koji će biti što je bliže moguće mestu kojem žive. Ne smeju se zaboraviti da su mnoga tela, kroz ranije predloge, tražila da se glasanje Grka u inostranstvu može obaviti isključivo u konzulatima i ambasadama
  4. povećanju broja poslanika sa 12 na 15 kako bi Grci iz dijaspore mogli da glasaju za grčke stranke i mali veće šanse da i sami budu izabrani.

U pismu se kaže da je “jedina alternativa postignutom sporazumu bila da se ostane zaglavljen u prišlosti. Sigurno je da nam istorija ne bi oprostila da smo propustili ovu šansu”./ibna